חרבות ברזל 

עדכון רשות ניירות ערך – הארכת תוקף תשקיפי מדף

נבקש לעדכנכם בדבר הודעה שפרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") בהמשך לפרסום צו הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז) (הארכת התקופה הקובעת והארכת תקופת ההארכה), התשפ"ד-2024 ("הצו")¹. לפי הודעת הרשות, יוארך תוקפם של תשקיפי מדף, שפקעו או שעתידים לפקוע במהלך התקופה שחלה מיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 7 באפריל 2024, בשישה חודשים נוספים, במהלכם ניתן יהיה לעשות שימוש בתשקיף המדף².

האמור יחול הן ביחס לתשקיף מדף שפוקע בתום 24 חודשים ממתן ההיתר והן ביחס לתשקיף מדף שקיבל אורכה ל-12 חודשים נוספים.

לנוסח המלא של הודעת הרשות ולנוסח הצו לחצ/י כאן ו
כאן, בהתאמה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.
[1] הצו כאמור אשר פורסם ביום 7 בינואר 2024 מכוח חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד-2023, קובע כי יוארכו מועדי הפקיעה של אישורים רגולטורים שונים המנויים בו.
[2] עם זאת יצוין, כי לרשות סמכות להודיע לתאגיד כי ההארכה כאמור לא תחול בעניינו או תחול לגביו תקופה קצרה יותר.
כותבי המזכר: עוה"ד הדר ציקינובסקי שהרבני והדס פוגוזליץ בר אל.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
 
לרשותכם בכל שאלה
בנוגע למלחמת חרבות ברזל
 
משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים
והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק