חרבות ברזל - עדכון דיני עבודה מס' 7

הורחבה אוכלוסיית העובדים המוגנים מפני פיטורים
בהמשך לעדכונים הקודמים שהוציא משרדנו בעקבות המצב הבטחוני ומלחמת חרבות ברזל, הרינו לעדכן כי ביום 28 בנובמבר 2023 פורסם תיקון נוסף לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מספר 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד – 2023 ("חוק הגנה על עובדים"). להלן נפרט את עקרי התיקון:

הרחבת איסור הפיטורים של עובדים בשל המצב הבטחוני:
עד היום חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, אסר על פיטורי עובד בשל היעדרות מהעבודה, ככל שהעובד נעדר בשל מצב חירום שהוכרז במדינה, או בשל כך שנדרש להשגיח על ילד שגילו פחות מ- 14 שנים בעקבות מצב החירום.
לפי התיקון לחוק, הורחבה ההגנה מפיטורים גם על עובדים בשל היעדרותם או בשל כך שלא ביצעו את עבודתם גם במקרים הבאים:
  • עובד שהתפנה ממקום מגוריו בהתאם לרשימת היישובים שאושרו.
  • עובד נעדר או חטוף כתוצאה מפעולות האיבה או המלחמה.
  • בני משפחה של נעדר או חטוף.
  • הורה שנדרש להשגחה על ילדו עקב שירותו של בן/בת הזוג בצבא או בכוחות ההצלה והבטחון או בשל קריאתו של בן/בת הזוג לשירות עבודה בשעת חירום.

חובת מעסיק להמשיך הפקדות לפנסיה ושיפויו:
התיקון לחוק הגנה על עובדים גם תיקן את חוק הביטוח הלאומי, וקבע כי על המעסיק להמשיך לבצע את הפקדות המעסיק והעובד לקופת גמל של נעדרים או חטופים, בכדי לשמור על רצף זכויותיהם הפנסיוניות, בהתאם להסדר המפורט להלן, אלא אם יש לעובד הסדר מיטיב מול המעסיק, שאז על הצדדים לפעול בהתאם להסדר המיטיב.
המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, תשפה את המעסיקים בגין ביצוע ההפקדה האמורה ועל המעסיק לדווח למוסד לביטוח לאומי על ביצוע הפקדות כאמור.
ההפקדה תתבצע לפי שכר עבודה, לפי הגבוה מבין אלו:

  1. ממוצע השכר שבעדו ביצע המעסיק הפקדות לקופת גמל ב- 12 החודשים הרצופים האחרונים הקודמים למועד החטיפה או ההיעדרות (במקרה שהעובד הועסק תקופה הקצרה מ- 12 חודשים, אזי ממוצע השכר שבגינו הופקד לקופות במהלך תקופת העסקתו).
  2. ממוצע השכר שבעדו המעסיק ביצע הפקדות בשלושת החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד החטיפה או ההיעדרות. היה והחטוף או הנעדר סיימו לעבוד בחמשת החודשים שקדמו למועד החטיפה או תחילת ההיעדרות, יעביר אוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, את ההפקדות לקופות הגמל.

הפקדות האוצר לחטופים או נעדרים עצמאיים:
היה והחטוף או הנעדר הם עצמאיים, אזי גם במקרה זה יעביר אוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי את ההפקדות לקופות.

תחולה:
החוק יחול החל מה- 7.10.2023, אולם לא יועמד מעסיק לדין אם עד למועד פרסום החוק פעל בניגוד לאמור בו.
המועד לביצוע ההפקדות אותן נדרשים המעסיק ו/או המדינה לבצע לקופות, יהיה לא מאוחר מיום 20.12.2023.

לעיון בתיקון מספר 5 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום לחצ/י כאן
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
 
 
 
לרשותכם בכל שאלה
בנוגע למלחמת חרבות ברזל
 
שימו לב - משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק