מלחמת חרבות ברזל -
הארכת התקשרויות של רשויות מקומיות בפטור ממכרז

כידוע, מלחמת "חרבות ברזל" והכרזת שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף, השפיעו משמעותית הן על המשק כולו והן על הרשויות המקומיות בהיבטים שונים, כגון חוסר משאבי זמן ומשאבי אנוש והכרח בתיעדופם למשימות חירום, דבר שעלול ליצור קושי מעשי בעריכת מכרזים בתקופה זו.
 
על כן, התפרסמו תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023, צו המועצות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ד-2023 וצו המועצות מקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה מס'2), התשפ"ד-2023, המהווים תיקונים לתקנות המכרזים החלות על הרשויות המקומיות.
 
במסגרת הוראת השעה, התווספה תקנה הקובעת כי רשות מקומית תהיה רשאית להאריך התקשרות חוזית, ללא מכרז, לתקופה המינימאלית הנדרשת בנסיבות העניין ובלבד שלא תעלה על שישה חודשים.
 
הארכת התקשרות בפטור ממכרז כאמור צריכה להתבצע בתנאים זהים להתקשרות הראשונית או בתנאים המטיבים עם העירייה, ובלבד ששוויה הכספי לא יעלה על שווי ההתקשרות הראשונה. כן נקבע בהוראת השעה, כי ועדה שחבריה מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועץ המשפטי של העירייה נדרשת לאשר כי הארכת ההתקשרות נדרשת בשל מגבלות על יכולתה של העירייה לערוך מכרז הנובעות מהמצב הביטחוני השורר במדינה.
 
תוקף הוראת השעה הינה עד 30 ימים מתום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

יוזכר כי התקנות הנ"ל חלות גם על תאגידים עירוניים המצויים בבעלות או שליטה של רשויות מקומיות, בשינויים המחויבים.
 
לקובץ התקנות לחצ/י כאן
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
 
 
 
לרשותכם בכל שאלה
בנוגע למלחמת חרבות ברזל
 
שימו לב - משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק