עדכון פסיקה - מיסוי מוניציפאלי
בית המשפט המחוזי

פרשנות חדשה לגבי סיווג "בית תוכנה" לצרכי ארנונה
נבקש לעדכנכם אודות פסק דין חדש המציג פרשנות ראויה לסיווג של "בתי תוכנה" לצורכי ארנונה. מדובר בערעור מנהלי שהגישה חברת וורטי מחקר ופיתוח בע"מ, נגד החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה של עיריית תל אביב שלא לאשר לה את הסיווג "בית תוכנה" לצרכי ארנונה. החברה, שהינה חברת בת בבעלות מלאה של חברת אם בארה"ב, עוסקת בפיתוח פלטפורמה טכנולוגית למכירה וקנייה מקוונת באמצעות אתר אינטרנט ייעודי של מוצרי יד שנייה. מנהל הארנונה טען בפני ועדת הערר, כי לא ניתן להעניק את הסיווג "בית תוכנה" לחברה מכיוון שלשיטתו החברה אינה מוכרת תוכנה כמוצר מדף, מקור הכנסותיה הוא מעמלת מכירת המוצרים באתר, מצבת כוח האדם אינה הולמת פעילות בית תוכנה, וכי הלקוח היחיד של החברה הוא חברת האם בארה"ב. ועדת הערר לענייני ארנונה קיבלה את עמדתו של מנהל הארנונה ובכלל זה קבעה, כי המוצר של המערערת הוא כלי למתן שירותים על-ידה ולא מוצר מדף שנמכר לציבור הרחב. עוד קבעה ועדת הערר כי אין מדובר בייצור של תוכנה בהתאם להוראות הדין והפסיקה. 
החברה הגישה ערעור מנהלי לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, וקבע כי החברה זכאית לסיווג "בית תוכנה". בפסק הדין סוקר בית המשפט המחוזי את פסיקות בתי המשפט בסוגייה זו, ועומד על כך כי יש לקחת בחשבון את השינויים הטכנולוגיים המהותיים שהתרחשו במהלך השנים. לגופו של ענין קובע בית המשפט, כי על ועדת הערר לבחון את ארבעת המבחנים המובאים בפסיקה ולא להסתפק במבחן אחד כפי שעשתה; כי העובדה שעובדי החברה מפתחים ומשפרים פלטפורמה טכנולוגית, מלמדת על פעילות ייצורית מסוג פיתוח אתרי אינטרנט; וכי על אף שהחברה "מוכרת" את המוצר לחברת האם, המוצר מפותח לשימוש כלל הציבור ולפיכך יש לראותו כמוצר מדף. בהקשר זה (כמו גם בהקשרים נוספים) מפנה בית המשפט לפסק הדין שניתן בעמ"נ 60985-07-20 פריאמפט סקיוריטי בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית רמת גן, אשר בו ייצג משרדנו את החברה בהצלחה רבה. עוד קובע בית המשפט, כי על ועדת הערר לבחון מה נעשה בנכס הספציפי נשוא הדיון (ולא לערבב עם הפעילות המתבצעת בנכס של חברת האם) וכי בנכס נשוא המחלוקת מתבצעת פעילות של ייצור תוכנה. לבסוף מבהיר בית המשפט, כי לדעתו אין חובה שהתוכנה המיוצרת בנכס תימכר כסחורה לצורך הכרה בפעילות פיתוח התוכנה כפעילות ייצורית. בנקודה זו בוחר בית המשפט להרחיב ומסביר כי כיום בניגוד לעבר, ניתן להגיע למוצרים שונים באמצעים דיגיטליים כדוגמת אתר אינטרנט או אפליקציה, וכי לכולם ברור, כי אין חובה לרכוש "מוצר" על גבי דיסק או תוכנה פיזית, כדי לעשות בו שימוש וירטואלי. עוד הוסיף בית המשפט כי בלשון בני האדם, בית תוכנה היא חברת היי טק העוסקת בפיתוח תוכנה, ללא קשר לשאלה האם התוכנה נמכרת כסחורה או שניתן להתקינה באמצעות הורדה מחנות האפליקציות בנייד.
לנוכח כל האמור, בית המשפט קיבל את הערעור והורה על עדכון סיווג הארנונה של החברה ל"בית תוכנה".

בפני כבוד השופט אליהו בכר, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
מתכונת המזכר היא עדכון תמציתי ביותר של החידוש העיקרי בפסק דין או בחקיקה, והפניית המעוניין לפרטי העובדות, ההליכים וההלכות בפרסום המלא.
המזכר איננו בגדר יעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:

שימו לב - משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק