תיקונים בחוק הירושה בעקבות מלחמת חרבות ברזל
לקוחות יקרים,

ביום כ״ג חשוון התשפ״ד, 7.11.2023, פורסם תיקון מס׳ 19 לחוק הירושה, אשר מבקש להסדיר ולהקל בשני עניינים חשובים הנוגעים לירושת קורבנות מלחמת ״חרבות ברזל״ (״תיקון חרבות ברזל״). 
מטרתו של תיקון החוק היא לקבוע הוראות שיקלו על הליכי הירושה של הנרצחים ויפחיתו את הסיכון להיווצרות עיוותים בחלוקת העיזבון בשים לב לנסיבות המיוחדות של האירועים.
להלן נסקור בפניכם את שני התיקונים שחוקקה הכנסת בחוק הירושה בהקשר זה.

א. הסתלקות מירושה
לאחר מותו של אדם (״המוריש״) ובטרם חולק עזבונו בין היורשים, בין בחלוקת ירושה על פי דין (באין צוואה של המוריש) ובין בחלוקת העיזבון על פי צוואת המוריש, רשאי יורש להסתלק מחלקו בעיזבון. הסתלקות כאמור מן העיזבון נעשית בהודעה בכתב של היורש לרשם לענייני ירושה (או לבית המשפט, במקרה שתיק הירושה הועבר מן הרשם אליו). משמעות ההסתלקות היא כי היורש לא ייטול את החלק שהוא זכאי לו, על פי דין או על פי הצוואה, מתוך העיזבון¹.

לפי סע׳ 6(ב) לחוק הירושה, ההסתלקות של אדם מן העיזבון אינה יכולה להיעשות לטובתו של כל אדם ואפילו לא לטובת כל יורש חוקי של המוריש. לפי הסעיף האמור בחוק, האנשים היחידים שלטובתם ניתן להסתלק מן העיזבון הם: בן-הזוג (בשעת מותו של המוריש), ילדו, או אחיו של המוריש. כך למשל, לא ניתן להסתלק מן העיזבון לטובת הורה של המוריש, הגם שהורים הם אחד היורשים על פי דין². בנוסף, מבחינת החוק בן-זוג לשעבר כלל אינו נחשב כ״יורש על פי דין״.

תיקון חרבות ברזל מרחיב את יכולות ההסתלקות מירושה גם לטובתם של האנשים הבאים: 
 • צאצאי ילדי המוריש;
 • הורי המוריש וצאצאיהם;
 • סבא וסבתא של המוריש וצאצאיהם;
 • בן זוג לשעבר של המוריש וילדו או מי שהמוריש ראה אותו כילדו.

יובהר, כי תיקון חרבות ברזל מאפשר את ההרחבה האמורה של הזכאים שלטובתם ניתן להסתלק מן העיזבון רק במקרה שהמוריש (א) מת בפעולת איבה בתקופה שהחלה ביום כ״ב בתשרי התשפ״ד (7.10.2023) ועד תום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או בפעולת מלחמה בתקופה האמורה ועד שנה מתום תקופת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף; ו-(ב) הוא אחד האנשים הבאים:
 • חייל שנספה במערכה (קרי לרבות חיילים שנספו בעת שירותם או עקב שירותם);
 • מי שהיה זכאי לתגמולי ביטוח לאומי לנפגעי כוחות הביטחון;
 • שוטר;
 • סוהר;
 • שומר ברשות מקומית, שהוסמך לתפקידו בצו של השר לבטחון פנים, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א-1961.

ב. שניים שמתו באותו יום
כאשר שני בני אדם מתים (כגון: שני בני זוג, או הורה וילד) ולא נקבע מי מהם מת תחילה, הדבר עלול להשפיע על זכויות הירושה (למשל, אם יש אדם אחד שהוא יורש של כל אחד מהם, אך לעומתו אדם אחר שיורש רק את האחד מהם ולא את השני). סעיף 9 לחוק הירושה קובע כללי ירושה בעניין כאמור, תוך מתן עדיפות ל״יורש ודאי״ (כלומר, אדם שהיה יורש בכל מקרה, בין אם האחד מת תחילה ובין אם האחר) על פני ״יורש ספק״ (כלומר, אדם שהיה יורש רק אם אחד מן השניים מת תחילה).

תיקון חרבות ברזל ביקש להקל ולגלות רגישות למצבים אלה, שלצערנו משפחות רבות נחשפו אליהן עתה בעקבות מתקפת הטרור והמלחמה. תיקון חרבות ברזל הוסיף אפוא את סע׳ 9א לחוק הירושה, שקובע בעיקרו כדלקמן: 

1.בני משפחה שמתו בימים 7 או 8 באוקטובר 2023 בפעולות האיבה או בפעולות המלחמה יראו אותם כמי שלא ניתן לקבוע מי מהם מת תחילה. הדבר נכון בין אם הם מתו באירוע אחד ובין אם באירועים שונים בימים אלה במסגרת פעולות האיבה או פעולות המלחמה. קביעה חשובה זו של המחוקק באה לחסוך כל בחינה והתעסקות מייסרת עבור בני המשפחה הנותרים בדבר זכאויות ירושה הנובעות מסדר מיתתם של קרובים. 

2. הסעיף מעניק סמכות ושיקול דעת לרשם הירושה לקבוע את זכאות הירושה במקרים כאמור באופן אשר שונה מן הדין הבסיסי של החוק (כלומר: שונה מעדיפות של יורש שבהכרח היה יורש בין אם האחד ובין אם האחר מת תחילה, המכונה ״יורש ודאי״, על פני ״יורש ספק״, שהוא מי שהיה יורש רק אם האחד מת לפני האחר), ובכלל זה: 
 • אם יורשי הוודאי הסכימו לאופן חלוקה שונה בין היורשים, מוענקת הסמכות לאשר את החלוקה; אם אין יורשי ודאי, לאשר חלוקה שהסכימו לה יורשי הספק;
 • לקבוע כל סדר חלוקה אחר, מטעמים מיוחדים שירשמו, בהתחשב בטיב היחסים בין בני המשפחה או בשל התחקות אחר רצון המוריש, כאשר השיקול המנחה אינו סדר הפטירה של בני המשפחה.

לנוסח תיקון החוק לחצ/י כאן


[1]               סעיף 6(א) לחוק הירושה, תשכ״ה-1965 (״חוק הירושה״).
[2]               סעיף 10 לחוק הירושה.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
 
 
 
לרשותכם בכל שאלה
בנוגע למלחמת חרבות ברזל
 
שימו לב - משרדנו הקים פורטל לעדכונים שוטפים בנושאים משפטיים והתמודדות עסקית בעקבות המצב
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק