עדכוני מועדים מרשות המסים

בעקבות מלחמת חרבות ברזל

בהמשך לעדכונים הקודמים (מיום 12.10.23 ומיום 17.10.23) בעניין הארכות מועדים שפרסמה רשות המסים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" הרינו לעדכנכם כי רשות המסים פרסמה עדכון חשוב לגבי דחיית מועד יישום מודל "חשבוניות ישראל" ולגבי מועדי דיווח ותשלום לשנת 2024 כפי שיפורט להלן הרחבה.
עדכון מודל "חשבוניות ישראל"
רשות המסים הודיעה כי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", ונוכח ההבנה כי ישנם עוסקים הנדרשים לזמן נוסף על מנת להשלים את הפיתוח הטכנולוגי הנדרש כדי לעמוד בדרישות החוק, החליטה להתיר ניכוי מס תשומות באמצעות חשבונית מס גם ללא מספר הקצאה, וזאת עד ליום 31 במרץ 2024, בשל הכרתן כ"מסמך אחר".
מודל הקצאת מספרי חשבוניות, נועד לסכל מראש הוצאה של חשבוניות מס שלא כדין ולצמצם את תופעת הפצת החשבוניות הפיקטיביות, אשר גורמת נזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה.
כפי שפרטנו 
בעדכון ממאי האחרון, נקבע כי מועד תחילת יישום מודל "חשבוניות ישראל" יחול מיום 1 בינואר 2024, והחל ממועד זה רשות המסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס המונפקות ללקוחות הרשומים כעוסק מורשה, באמצעות מערכת מקוונת. למרות הארכת מועד תחילת יישום המודל, ולאור העובדה שרשות המסים כבר ערוכה ליישום החוק, נקבע כי עוסקים שהשלימו את הפיתוח הטכנולוגי ויבקשו מספרי הקצאה החל מה-1 בינואר 2024, יקבלו מספר הקצאה ואף יזכו לזירוז בטיפול בהחזרי מע"מ.
להודעת רשות המיסים המלאה לחץ/י 
כאן
מועדי דיווח ותשלום לשנת 2024
רשות המסים פרסמה את מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים מס הכנסה לשנת המס 2024. בהתאם להודעה, הסדר לדיווח ולתשלום מקוון עד ה- 19 לחודש נותר על כנו.
בקביעת מועדי הדיווח והתשלום לשנת המס 2024 נלקחו בחשבון הוראת סעיפים 173ב ו -175 (ו) לפקודת מס הכנסה וסעיף 67 (ב1) לחוק מע"מ וכן כמות ימי העסקים בכל חודש.
להודעת רשות המיסים המלאה עם מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2024 לחץ/י כאן
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק