חרבות ברזל - 

תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים

ביום 24 באוקטובר 2023 פרסם משרד המשפטים תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(החלטות מינהליות ופעולות מול רשות ציבורית, אומנה לילדים, תאגידים וגופים ציבוריים, בתי דין מינהליים ותכנון ובנייה), התשפ"ד-2023.
 
בין היתר, מוצע בתזכיר החוק להחיל הסדר שעניינו דחייה של המועדים לקבלת החלטות מינהליות מסוימות וכן דחייה של המועדים לביצוע פעולות רבות של אזרחים מול הרשויות הציבוריות, כאשר, ככלל, על-פי המוצע, אם המועד לקבלת ההחלטה של הרשות הציבורית, או לנקיטת הפעולה בידי האזרח מול הרשות הציבורית, חל בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד יום 7 בינואר 2024, תקופה המוגדרת בתזכיר החוק כ"תקופה הקובעת", הוא יידחה בתקופה השווה למניין ימיה של התקופה הקובעת.
 
תזכיר החוק כולל הצעות לדחיית מועדים בתחומי משפט שונים, לרבות לגבי הליכים בבתי משפט מינהליים; דחיית מועדים בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016; הוראות לעניין חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים, והוראות בתחום דיני התאגידים, ובכלל זה דחיית מועדים והארכת תקופות כהונה של בעלי תפקידים שונים בחברות ממשלתיות, בחברות ציבוריות ופרטיות, בשותפויות מוגבלות ציבוריות ובאגודות שיתופיות; דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ועוד.
 
לנוסח תזכיר החוק ודברי ההסבר הנלווים ראה כאן.

המועד לקבלת הערות הציבור הינו יום חמישי הקרוב 26.10.23 בשעה 18:30.

ככל שתבקשו להעביר התייחסות להוראות תזכיר החוק, כולן או חלקן, הנכם מתבקשים להעביר את התייחסותכם לאיש הקשר שלכם במשרד, בהקדם הניתן ובמסגרת לוחות הזמנים האמורים.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק