עדכוני פיצויים ומענקים

בעקבות מלחמת חרבות ברזל (25.10.23)

בהמשך לעדכון לקוחות מיום 16 באוקטובר 2023 בקשר עם פיצויים ומענקים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" להלן עדכון נכון להיום.
מקדמות לפיצויים עבור נזקים עקיפים בשל מלחמת חרבות ברזל
בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום (7-0 ק"מ) ובצפון הארץ (9-0 ק"מ) יוכלו להגיש בקשה מקוונת למקדמת פיצויים עבור הנזק הכלכלי שנגרם לעסקיהם בשל מלחמת חרבות ברזל, עוד לפני הגשת התביעה. המקדמה תשולם תוך 7 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה.
אתמול, 24.10.23, אושר בוועדת הכספים כי אשקלון ומבקיעים יכללו כיישובי ספר, ותושביהם ייכנסו גם למתווה של פיצוי בגין נזק עקיף מלא לתקופה של שנה.
תקרת המקדמה עומדת על 500,000 ₪, ורשות המסים מבקשת כי בעלי העסקים יודיעו שהם מבקשים מקדמה ובהמשך יגישו תביעה, כך שמסכום התביעה יופחת סכום המקדמה. רשות המסים תערוך חישוב בשני מסלולי הפיצוי המוצעים (שכר ומחזורים), בהתאם לנתונים שבידה ותשלם את המקדמה המקסימלית בהתאם לחישוב.
ניתן להגיש בקשות למקדמה עד ליום 15.11.2023.
לפרטי המתווה ולהגשת הבקשה לחצ/י 
כאן
מתווה מענקים מוצע עבור נזק עקיף ביתר רחבי הארץ
משרד האוצר פרסם ביום 19 באוקטובר 2023 את מתווה המענקים לעסקים אשר הוצג שלשום, ה-24 לאוקטובר 2023 שנית בוועדת הכספים.
על פי המתווה, הזכאות למענק מותנית בירידה של לפחות 25% למדווחים על בסיס חודשי, כאשר נכון לעכשיו יש להשוות את חודש אוקטובר 2023 לאוקטובר 2022, ולעוסק המדווח דו-חודשי ירידה של 12.5% ביחס לספטמבר -אוקטובר 2022.
כאשר עסקים עם מחזור עד 300,000 ₪ יקבלו פיצוי קבוע בהתאם לגובה הירידה, 
לעסקים עם מחזור בין 300,000 ₪ ועד 100 מיליון ₪, סך המענק לא יעלה על 300 אלף ₪, ולעסקים שמחזור עסקאותיהם בין 100 ל-400 מיליון ₪, התקרה גדלה בהתאמה עד לסך של 900 אלף ₪.
המענק הצפוי יורכב מחישוב פיצוי בגין שני סוגי הוצאות – רכיב השתתפות בתשומות ורכיב השתתפות בהוצאות שכר בהתאם לטבלה שלהלן.
בתחשיב רכיב התשומות – יש לחשב את ההוצאות החודשיות הממוצעות בשנת 2022, בהתאם לדיווחי המע״מ. אלה יוכפלו בשיעור המשתנה שיקבע בהתאם לשיעור הירידה במחזורים (כמובא לעיל בין דיווח מחזור אוקטובר 2023 לאוקטובר 2022 לעוסקים המדווחים חד חודשי ובין דיווח מחזור ספטמבר-אוקטובר 2023 למחזור ספטמבר -אוקטובר 2022 לעסקים שמדווחים למע״מ דו חודשי). 
כאשר לעוסק שמדווח חד חודשי בירידה של 40-25 אחוזים ההוצאות כאמור יוכפלו ב-6%, בירידה של 60-40 אחוזים ההוצאות כאמור יוכפלו ב-9%, בירידה של 80-60 אחוזים ההוצאות כאמור יוכפלו ב-12% ובירידה של 100-80 אחוזים ההוצאות כאמור יוכפלו ב-18%. לעסקים המדווחים דו-חודשי בהתאם למפורט בטבלה לעיל.
בתחשיב רכיב השכר – השכר ברוטו ששולם בפועל באוקטובר 2023 יוכפל ב- 1.25 כדי לחשב עלות מעביד. התוצאה תוכפל ב- 60% (שיעור קבוע של השתתפות המדינה בשכר) וזו תוכפל בשיעור הירידה במחזור.

יודגש כי מתווה זה נמצא עדיין בדיונים בוועדת הכספים, נוכח הביקורת הקשה בקרב בעלי העסקים, הלשכות והארגונים המקצועיים, הואיל ואינו נותן מענה מספק לעסקים שניזוקו. נעדכן כמובן בהתפתחויות.

למתווה המלא שהוצג על-ידי משרד האוצר לחצ/י כאן
למתווה שר הכלכלה שגובש עם ראשי המגזר העסקי ובייעוץ לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס לחצ/י כאן
תשלום עבור תושבים שהתפנו באופן עצמאי
הממשלה אישרה תשלום לכל התושבים שהתפנו באופן עצמאי מהישובים שהוחלט לפנותם במסגרת החלטות הממשלה. התשלום היומי שנקבע הוא 200 ₪ למבוגר ו-100 ₪ לילד עד גיל 18. יובהר כי פינוי עצמאי הוא לכל התושבים שהתפנו שלא באמצעות הרשויות המקומיות או משרדי הממשלה השונים ומעדיפים פתרונות פינוי שאינם בתי מלון.
התשלום יתבצע באופן רטרואקטיבי החל מיום ההחלטה על פינוי האזור בפועל. ההגשה לקבלת התשלום תפתח בימים הקרובים באתר gov.il, ולאחריה, בתוך מספר ימים, התשלום יתבצע על-ידי ביטוח לאומי.
הקדמת תשלום מענק עבודה
בשל המצב רשות המסים הקדימה בחודשיים את התשלום השלישי מתוך ארבעה לשנת 2022. אתמול העבירה רשות המסים סכום כולל של כ-360 מיליון ₪ לכ-230 אלף זכאים. תשלומי המענק ייכנסו לחשבונות הבנק של הזכאים ביום חמישי השבוע.
מענק עבודה משולם על-ידי רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות. בקשות למענק עבודה עבור שנת 2022 מוגשות באופן מקוון באמצעות אתר רשות המסים עד לסוף שנת 2024 או באמצעות הדואר עד לקראת סוף שנת 2023.
להודעת רשות המיסים לחצ/י כאן
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק