מלחמת חרבות ברזל -
ייפוי כוח מתמשך באמצעות היוועדות חזותית
נבקש לעדכנכם כי האפוטרופוס הכללי פרסם הודעה לציבור לעניין עריכה וחתימה על ייפוי כוח מתמשך, נוכח מצב המלחמה בימים מורכבים אלו. הוראות האפוטרופוס הכללי חלות מיום 24 באוקטובר 2023 ועד לפרסום הודעה אחרת.

ייפוי כוח מתמשך, אשר מוסדר בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות¹, הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם המצוי בכשירות קוגניטיבית ("הממנה"), לקבוע כיצד ועל-ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר מצבו הבריאותי ישתנה לרעה, והוא לא יוכל לטפל עוד בענייניו בעצמו מכל טעם שהוא, לרבות אובדן היכולת הקוגנטיבית.

בהתאם להוראות החוק, עריכת ייפוי הכוח המתמשך וחתימתו תתבצע לפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך. כאשר בימים כתיקונם ובהתאם להוראות הדין, החתימה על ייפוי הכוח המתמשך נערכת במפגש פיזי עם עורך הדין, הממנה ומיופה או מיופי הכוח. נוכח מצב המלחמה, האפוטרופוס הכללי מאפשר לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך, גם בהיוועדות חזותית הכוללת קול ותמונה, וללא מפגש פיזי כאמור בין עורך הדין לבין הממנה.

עריכת ייפוי הכוח המתמשך באמצעות היוועדות חזותית תתבצע בהתאם להוראות האפוטרופוס הכללי, לרבות קיום שתי שיחות וידאו לפחות, בין עורך הדין לבין הממנה, כך שיתאפשר קיום מלוא חובותיו של עורך הדין, וקיום מפגש פיזי משלים לאחר ההפקדה המקוונת, במועד בו הדבר יתאפשר, ולכל המאוחר עד לתאריך שייקבע על-ידי האפוטרופוס הכללי (זאת במידה וטרם נערך מפגש פיזי אחד לפחות עם הממנה במסגרת עריכת המסמך, ללא נוכחות מיופה הכוח ובאופן שעורך הדין יכול היה להתרשם מכשירותו, הבנתו ורצונו של הממנה במסמך באותו מפגש).

נציין כי ההנחיות הקודמות של האפוטרופוס הכללי לגבי חתימה של מיופה כוח על ייפוי כוח מתמשך באמצעות היוועדות חזותית ימשיכו לחול, כך שבאפשרות הממנה ומיופה או מיופי הכוח לחתום בהיוועדות חזותית לפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך. עורך הדין יחזה במסגרת שיחת וידאו, בזמן אמת, בחתימה של מיופה הכוח על המסמך הפיזי של ייפוי הכוח המתמשך. העתק של המסמך החתום יועבר אל עורך הדין לצורך ביצוע ההפקדה המקוונת עם האפוטרופוס הכללי, ועורך הדין יגיש הצהרה לעניין ההיוועדות החזותית, אשר תצורף כצרופה למסמך המקוון.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משמעותי, חשוב מאין כמותו ומורכב, המצריך היכרות מקצועית מעמיקה לצד הכשרה והסמכה ספציפית, הקיימים אצל נבחרת מעורכי הדין במשרדנו. אנו ממליצים לכם להתייעץ עימנו ולהסתייע בנו בכל הנוגע לעריכת יפויי כוח מתמשכים, גם בעת מצב המלחמה בימים מורכבים אלו, כך שתוכלו לקבוע כבר היום כיצד ועל-ידי מי יטופלו ענייניכם בעתיד.

להודעת האפוטרופוס הכללי המלאה לחצ/י כאן

[1] חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"-1962 ("החוק").
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק