חרבות ברזל 2023 -
היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות
לקוחות נכבדים,

בהמשך לעדכון הלקוחות מיום 8.10.2023 בעניין זכויות וחובות מעסיקים ועובדים בעת מצב חירום מיוחד, ברצוננו לעדכן, כי ביום 9.10.2023 התפרסמה הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. בהיתר, אותו נתן שר העבודה, מתאפשרת העסקתם של עובדים עד 14 שעות ביום (קרי שעתיים נוספות מעבר למותר על פי היתרים כלליים קודמים) ועד 37 שעות נוספות בשבוע, בכפוף להתקיימותם של מספר תנאים.

להלן עיקרי ההיתרים: 
  • עובד לא יועסק בשבוע מעל 67 שעות עבודה.
  • עובד לא יועסק בחודש מעל 90 שעות נוספות.
  • יום עבודה רגיל כולל שעות נוספות לא יעלה על 12 שעות.
  • ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות ביום כולל שעות נוספות, ובלבד שהעובד נתן הסכמתו לכך (אנו ממליצים בכתב).
  • ככל שמועסק עובד 14 שעות, יש לתת לו הפסקה נוספת בת 15 דקות בין שעת העבודה ה- 12 לשעת העבודה ה- 14, וזאת מבלי לגרוע מזכויות אחרות של העובד (לרבות להפסקות קודמות).
  • פעולות בהתאם להיתר המיוחד שניתן יבוצעו בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה, בהתחשב בטובת העובדים, בטיחותם וצרכיהם.
  • נציין כי המונח שעות עבודה ושעות נוספות, אינו כולל זמני הפסקה של העובד בהם העובד נמצא בהפסקה אמיתית ופנוי, זמן אותו לא נהוג לספור במסגרת הוראות אלו – גם במקרה בו המעסיק משלם בגין זמן ההפסקה.

ביחס למעסיק המעסיק מעל 20 עובדים, חלות ההוראות הבאות:
  • ההיתר המיוחד שניתן יחול אך ורק במקרה בו 20% לפחות ממצבת עובדי המעסיק נעדרו ממקום העבודה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, ורק ככל ולא ניתן לבצע את העבודה על-ידי עובדים קיימים של המעסיק. מצבת העובדים לעניין זה היא מצבת העובדים הממוצעת שדווחה למוסד לביטוח לאומי בין החודשים מאי 2023 לחודש יולי 2023.
  • במקום עבודה שמועסקים בו במשמרות - לפחות 20% מעובדי המעסיק נעדרו בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על-ידי עובדי אותה משמרת.
  • האמור לעיל לא יחול על מעסיק שביום 7.10.2023 היה בידיו אישור מפעל חיוני בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז – 1967.

כמו כן, לא יחול ההיתר המיוחד בתחומי הפעילות הבאים: ענף התחבורה הציבורית, מעסיק שחל עליו צו ההרחבה בענף ההובלה, מעסיק שחל עליו צו ההרחבה בענף ההיסעים, ומעסיק שחל עליו צו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

תוקף ההיתר, בשלב זה, 14 ימים, קרי עד ליום 23.10.2023, או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם מבין השניים.

אנו נמשיך לעדכן מעת לעת, ובתקופה ייחודית זו אנו ממליצים לגלות רגישות והתחשבות במצבים אישיים מיוחדים מצד אחד, ובצרכי שגרת העבודה מצד שני.
אנו מאחלים לכל עם ישראל בשורות טובות.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
חיים ברנזון<br>שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
אסף ברנזון<br>ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
עופר רביד<br>ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
יעל דולב<br>ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 
עידן פפר<br>שותף, מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק