חרבות ברזל - 

הקלות לעמותות בגיוס תרומות, הקלות בדיווח מס בארה"ב

ותזכיר חוק דחיית מועדים


בהמשך לעדכוננו האחרון ביחס לנוהל שחרור תרומות לחיילי צה"ל, הרינו לעדכן כי פורסמו הנחיות נוספות להקלה על התנהלות עמותות וגיוס התרומות במהלך מלחמת "חרבות ברזל":

הנחיות רשמת העמותות וההקדשות
במסגרת ההתמודדות עם מצב החירום, רשמת העמותות וההקדשות, עו"ד שולי אבני שוהם, פרסמה הנחיה בעניין עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ), אשר מבקשות להרחיב את פעילותן ולסייע במצב המלחמה.
בהתאם להנחיה, כל עוד מוכרז מצב חירום במדינה, עמותה תוכל לקיים פעילות שנועדה לסיוע מיידי וחיוני במצב המלחמה, בלי שתצטרך להגיש בקשה לשינוי מטרתה, גם אם פעילות זו אינה תואמת באופן מלא את מטרותיה המאושרות. זאת בהתקיים התנאים הבאים: הפעילות נועדה לסיוע מיידי וחיוני במצב המלחמה; הפעילות הינה למטרה קרובה למטרות העמותה; העמותה קיבלה החלטה בעניין זה במוסדותיה כדין; הפעילות תקבל ביטוי נפרד בספרי הנהלת החשבונות של העמותה ושהפעילות תתקיים כל עוד מוכרז מצב חירום.
להנחיה המלאה בעניין סיוע מיידי וחיוני במצב מלחמה לחצ/י 
כאן

עוד נעדכן כי רשמת העמותות וההקדשות פרסמה הנחיה לעניין שימוש בכרטיסי אשראי ובאמצעי תשלום לעמותות ולחברות לתועלת הציבור, לשם הקלה על פעילות העמותות ועל מנת לסייע במאמציהן לחיזוק העורף, החוסן הלאומי ומאמצי הלחימה.
להנחיה המלאה בעניין שימוש כרטיסי אשראי ובאמצעי תשלום לחצ/י 
כאן

הנחיית רשות המסים להקלה לעניין תרומות בעת מלחמה
במסגרת ההתמודדות הלאומית עם מצב החירום, ובהמשך להנחיות רשמת העמותות וההקדשות לעיל, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים, מר רולנד עם שלם, פרסם הנחיה להקלה לעניין תרומות בעת מלחמה.
בהתאם להנחיה, עמותות וחברות לתועלת הציבור שיש להן אישור בתוקף לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961, המגייסת תרומות שישמשו לסיוע במצב המלחמתי, תהיינה רשאיות להוציא לתורם קבלה המקנה לו את הזכות ליהנות מזיכוי מס לפי סעיף 46 בשל תרומתו גם אם היא לא נכללה בין מטרותיה.
הנחיה תהיה בתוקף רק לגבי תרומות שיגויסו בתקופה בה מוכרז מצב חירום במשק, יחד עם זאת לרשות המסים שמורה הזכות לעדכן את ההנחיה מעת לעת.
להנחיית רשות המסים בנוגע להקלות בעניין תרומות בעת מלחמה לחצ/י 
כאן

נוהל שחרור תרומות של אגף המכס ומע"מ
כפי שעדכנו בעדכון האחרון, בהנחיית שר האוצר, סיכמו רשות המסים ומשרד הביטחון על מתווה לשחרור תרומות לחיילי צה״ל.
לנוהל לשחרור תרומות לחיילי צה״ל, גם בתרגום לאנגלית לחצ/י 
כאן
ביום 15.10.2023 פורסם נוהל שחרור תרומות שאינן מיועדות לחיילי צה"ל. גורם המעוניין לתרום ציוד שאינו מיועד לחיילי צה"ל יפנה למוקד מינהל המכס בבית המכס נתב"ג (להלן "המוקד"), בטל' 074-7409111 ובדואר אלקטרוני: [email protected], מוקד מינהל המכס פועל 24/7.

לנוהל שחרור תרומות שאינן מיועדות לחיילי צה"ל לחצ/י 
כאן
פרסום IRS לעניין הקלות בדיווח המס בארצות הברית
Internal Revenue Service בארצות הברית (IRS), פרסמו הקלות מס עבור תושבי ישראל אשר כפופים להגשת דוחות בארה"ב, לרבות ביחס ליחידים, בעלי עסק ונאמנויות.
תאריכי הדיווח לשנת 2022 ותשלומי מיסים ומקדמות על פעילות לשנת 2023, נדחו בשנה ליום 7.10.2024.
נישומים אשר זכאים להקלות, מזוהים באופן אוטומטי במערכות IRS בהתבסס על דוחות שהוגשו בעבר.
להודעה המלאה בעניין הקלות בדיווח מס לחצ/י 
כאן
תזכיר חוק דחיית מועדים
ביום 15 באוקטובר 2023, פורסם תזכיר חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד - 2023 להערות הציבור.
התיקון המוצע יעניק דחייה לחיילי צה"ל בשירות מילואים או בסדיר, לחטופים, שבויים או נעדרים ולמשפחות שפונו מבתיהם בעוטף (ולבני זוגם של כל המפורטים) בכל תשלום אשר נוגע להתחייבויות משפטיות, פסקי דין או תשלום לרשות ציבורית.

לתזכיר החוק המלא לחצ/י 
כאן
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק