חרבות ברזל - 

דחיית מועד הגשת הדוח הכספי לרבעון השלישי 2023

לאור המצב הביטחוני, רשות ניירות ערך הודיעה כי התאגידים המדווחים רשאים להגיש את דוח הרבעון השלישי לשנת 2023 עד ליום 31 בדצמבר 2023. חברות שבוחרות ליישם את ההארכה בפרסום דוח הרבעון השלישי לשנת 2023 כאמור, נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים במועד קבלת ההחלטה על כך או עד ליום 30 בנובמבר 2023, לפי המוקדם מביניהם.
תאגיד שיבחר לעשות שימוש בהקלה האמורה ויפרסם את דוחות הרבעון השלישי לאחר יום 30 בנובמבר 2023 יהיה מנוע מלפרסם דוח הצעת מדף ולגייס באמצעותו כל עוד לא פורסמו הדוחות הכספיים לרבעון השלישי, אלא אם הרשות תקבע אחרת.
להודעת הרשות לחצ/י כאן.

במקביל, פרסמה רשות ניירות ערך הודעה נוספת בעניין סיוע לגורמים המפוקחים לאור המצב הביטחוני בכל הנוגע לפניות לרשות בנושאי גילוי ודיווח ונושאים מקצועיים באחריותה של מחלקת תאגידים וכן פניות בנושאי מחשוב ותמיכה טכנית. 
ראו את הודעת הרשות בנושא כאן.

כמו כן, פורסם באתר הרשות עמוד ייעודי בנושא עדכוני מלחמת חרבות ברזל (העמוד מתעדכן) - לצפיה בעמוד לחצ/י כאן

אנו בתקווה לימים טובים ושקטים יותר.
בכל שאלה ניתן לפנות לאיש הקשר במשרד.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק