עדכונים נוספים מרשות המסים

בעקבות מלחמת חרבות ברזל


הקלות בדיווחי מע"מ לעוסקים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 50 מיליון ש"ח
בהמשך לעדכון מיום 12.10.2023 בקשר להחלטת מנהל רשות המסים, עו"ד שי אהרונוביץ', לדחיית הגשת הדוח התקופתי בגין חודש ספטמבר עד ליום 26.10.2023, נוכח המצב הוחלט על מתן הקלה נוספת לעוסקים אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪.
עוסקים אלה רשאים להגיש ולשלם את דוח המע"מ לחודש ספטמבר 2023 עד ליום 27.11.2023, ללא חיוב הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.
מדובר בהקלה ועל כן ההרשאות לחיוב חשבון יתבצעו ביום 26.10.2023.
כל המעוניין לנצל את ההקלה של דחיית התשלום, במעמד הדיווח שלא יעבור למסך התשלומים, אלא רק במועד שייבחר לשלם ייכנס למסך התשלומים, וככל שישולם עד ליום 27.11.2023 יהנה מההקלות האמורות.
מי שכבר דיווח ומעוניין לנצל את ההקלה, יש להיכנס למערכת המייצגים ולבטל את התשלום, ובהמשך כשייבחר לשלם עד ליום 27.11.2023, ייכנס למסך תשלומי החובות ויישלם.
מי שירצה להקדים ולשלם לפני ה-27.11.2023 יוכל לעשות כן, ללא חיובים נוספים.
 
הארכת תוקף הקפאת הליכי גביה ואכיפה בכלל מערכי המס
נקבע כי בכל מערכי רשות המסים, לרבות מס הכנסה, ניכויים, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, ולא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 1.12.2023. רשות המסים תעדכן את המועד בהתאם למצב הביטחוני. כל זאת, למעט מקרים חריגים ובאישור גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה.
יצוין כי הפרשי הצמדה וריבית יחולו על פי החוק, ושההקלה האמורה מתייחסת לעצירת ההליכים ולא בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות.

מענה מקוון לפניות
כפי שעדכנו, מענה לפניות יינתן במסגרת השירותים המקוונים – במערכת פניות מייצגים ובמערכת מפ"ל.
עבור מייצגים המגויסים לשירות המילואים יינתן מענה מיוחד, מלבד בערוצי הפניה הרגילים, גם בתיבת מייל ייעודית: 
[email protected]

להודעת רשות המסים המלאה בעניין ההקלות הנוספות, לחץ/י כאן
תושב חוץ שמגיע לישראל למילואים
נוכח הגיוס לשירות המילואים במלחמת "חרבות ברזל", מכוח סעיף 8 לחוק שירות המילואים תשס"ח- 2008 ("צו 8"), רשות המסים פרסמה הבהרה כי תושב חוץ אשר הגיע לישראל לשירות מילואים על פי צו8 ימשיך להיחשב לתושב חוץ עד לתום שירות המילואים.
האמור לעיל מכוח תקנה 3(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), תשס"ו-2006, אשר קובעת כי יראו כתושב חוץ יחיד שהגיע לישראל לשירות בצה"ל, עד לסיום שירותו הצבאי ובלבד שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  • היחיד אינו עולה חדש;
  • בחמש השנים הקודמות לשנת המס, היחיד היה תושב חוץ;
  • היחיד ביקש שלא להיחשב תושב ישראל.
יחיד שמעוניין להמשיך להיחשב כתושב חוץ מכוח הוראות התקנה כמפורט לעיל, יוכל להגיש את הודעתו לרשות המסים גם במועד מאוחר יותר.
כמו כן, הובהר גם לגבי תושב חוץ אשר הגיע לארץ לטובת שירות סדיר או לטובת שירות מילואים על פי צו 8, ושאינו עומד בכל התנאים המפורטים בתקנה כאמור, יילקחו בחשבון הנסיבות המיוחדות של המצב המלחמתי בעת מניין ימי השהייה בארץ לצורך קביעת מקום התושבות.
להודעת רשות המסים המלאה לחץ/י 
כאן

אנו ממליצים לכל מי שהנושאים רלוונטיים עבורו, לפנות למחלקת המיסים של משרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.
בכל שאלה, ניתן לפנות ל:
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן 
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב 6789141
המגדל העגול, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק