עובד ומעסיק
עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 932
6.8.23
בית הדין הארצי
הסכמת עובד ותיק שגנב לפיטורים שיזם המעסיק איננה התפטרות ושלילת פיצוייו תהיה מידתית

עובד שעבד במאפיה שבע עשרה שנה, נתפס בגניבת כסף ולחמים והחברה החליטה לסיים את העסקתו לאחר שימוע. העובד הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורים ורכיבים נוספים. מנגד, החברה הגישה תביעה לשלילת פיצויי פיטורים והשבת הכספים שהופקדו בקופת הגמל ותביעה לקבלת פיצויים בגין הגניבה.

בית הדין האזורי קיבל חלקית את תביעת העובד וקבע כי העובד התפטר ולא פוטר. זאת, בהסתמך על כך שבמהלך השימוע ציין העובד כי הוא אינו מעוניין להמשיך את עבודתו נוכח ההאשמות המופנות כלפיו. בית הדין האזורי פסק כי החברה זכאית להשבת כספי הפיצויים החלקיים שהופקדו בקופת הגמל. בנוסף, חויב העובד לשלם פיצוי בסך 40,000 ש"ח בגין הפרת חובת תום הלב והאמון. עוד נקבע כי לא נפלו פגמים בהליך השימוע ותביעתו לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין נדחתה.

העובד ערער וטען כי הגניבה הינה האשמת שווא שלא הוכחה ראייתית, הליך השימוע היה פגום וכי הקביעה שהוא התפטר ולא פוטר היא שגויה. בית הדין הארצי פסק כי הקביעה כי המערער התפטר מעוררת קושי בשלושה מובנים: המערער לא יזם את סיום ההתקשרות, ספק אם במהלך השימוע הובא לידי ביטוי רצונו הכן והחופשי. הוא קיבל את הדין של סיום העבודה באשמתו אך לא התפטר, וספק אם מכתב המעסיק המקבל את התפטרותו משקף נכון את העובדות. בית הדין הארצי קיבל חלקית את ערעור העובד וקבע כי החברה הייתה הגורם הדומיננטי שיזם את הליך סיום יחסי העבודה ולכן החברה חייבת בתשלום פיצוי פיטורים. שנית, לעניין שלילת פיצויי פיטורים בגין הגניבה בית הדין הארצי קבע כי המעשים שעשה המערער הינם חמורים, אך קביעת בית הדין האזורי אינה מידתית ואינה מאוזנת. שלילת הפיצויים צריכה להיות חלקית כך שתשקף את הפער בין היות המערער עובד מסור לאורך מרבית שנות עבודתו הארוכות, לבין חומרת המעשה ותשקול את תכליתם הפנסיונית והביטוחית של כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל. על כן, נקבע לשלול רק 50% מפיצויי הפיטורים של המערער כך שיקבל כ- 100,000 ₪.

בפני כבוד השופטת חני אופק גנדלר, כבוד השופט אילן סופר, כבוד השופטת מיכל נעים דיבנר; נציג ציבור (מעסיקים) מר אברהם הוכמן, נציגת ציבור (עובדים) גב' שרה זילברשטיין-היפש
בית המשפט הארצי
מתן שירותים חלקיים על-ידי סחטן דמי חסות
אינם יחסי עבודה על פניהם

"עובד" אשר עסק בסחיטת דמי חסות הגיש תביעה לקיום יחסי עובד - מעסיק כנגד החברה שלה העניק "שירותי שמירה". בית הדין האזורי דחה את תביעתו וציין כי סחיטת דמי חסות בכפייה תמורת הגנה על החברה בלא שהחברה רצתה בכך - הינה עבירה פלילית. בית הדין האזורי בחן את יחסי הצדדים וקבע כי לא מתקיימים יחסי עובד מעסיק בין הצדדים וזאת נוכח העובדה כי ההתקשרות הייתה לצורך מתן חסות בשל סחיטת דמי החסות באיומים ולא לשם ביצוע עבודה, וכי תשלום דמי חסות לסוחט אינו מהווה שכר עבודה גם אם ניתנו שירותים מסוימים כנגד תשלום דמי החסות. בית הדין האזורי ציין עוד לעניין בחינת יחסי העבודה כי טענה לתשלום דמי חסות צריכה להיבחן במסגרת המבחן המקדמי על הסף ולא במסגרת יישום המבחן המעורב או מבחן ההשתלבות, לגופה של תביעות יחסי עבודה.

בית הדין הארצי לא מצא מקום להתערב בקביעות עובדתיות המבוססות על התרשמותו הבלתי אמצעית של בית הדין האזורי מן העדים. בית הדין הארצי אישר את מסקנתו המשפטית של בית הדין האזורי שלא התקיימו יחסי עובד - מעסיק בין המערערים לבין המשיבים נוכח אי התקיימותו של המבחן המקדמי וכי מטרת התקשרות בין הצדדים לא הייתה לשם ביצוע עבודה, כמטרה בפני עצמה. מעסיק הטוען לסחיטת דמי חסות עליו הראייה להוכיח שאין מדובר ביחסי עבודה אך המעסיקה דנן עמדה בנטל ההוכחה. הערעור נדחה והמערערים חויבו לשלם למעסיקה 10,000 ₪ הוצאות משפט.

בפני כבוד השופט  אילן איטח, כבוד השופטת סיגל דוידוב מוטולה, וכבוד השופט רועי פוליאק; נציגת ציבור (מעסיקים) גב' יעל עפרון, נציגת ציבור (עובדים) גב' יעל רון
לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 
מתכונת המזכר השבועי היא עדכון תמציתי ביותר של החידוש העיקרי בפסק דין או בחקיקה,
והפניית המעוניין לפרטי הפרסום המלא. המזכר איננו בגדר יעוץ משפטי.
חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
עופר רביד | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
יעל דולב | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן
גולדפרב גרוס זליגמן ושות׳ | אתר גרוס | אתר גולדפרב זליגמן 
מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
מרכז עזריאלי אחד, בניין עגול, תל אביב 6701101, ישראל 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק