Accessibility

"לעבוד על מלאך המוות"
כשריב"ל ורחב"פ פגשו את מלאך המוות

 

ריב"ל - רבי יהושע בן לוי   -    רחב"פ - רבי חנניא בר פאפא

 


אם אתם "קוראים למרחקים ארוכים", 
ואם אתם עוקבים אחר דברים שאני כותב
(ואוהבים אותם), 
אתם מוזמנים לקרוא, עד הסוף.

_______________________

אם אתם אוהבים לקורא מעט ולרץ הלאה,
אתם מוזמנים לרפרף (אולי כן תמשכו ותמשיכו לקרוא)

 

 

בעצם ימי הקורנה, רוצה להעלות סיפור מן התלמוד (כתובות ע"ז – ב')


הכל התחיל כשחברי גיא אביבי, רכז הסיורים של אסכולות (האוניברסיטה הפתוחה), 

שאל אם אני מכיר את הסיפור התלמודי על המפגש בן רבי יהושע בן לוי לבין מלאך המוות.


לא הכרתי!!


שלחתי בקשה למורי ורבי ממכון שכטר, הרב אבי נוביס דויטש, אשר הפנה אותי למקור: 

כתובות ע"ז – ב'.


מעשה בשניים  אהובים ורצויים לפניו (במיוחד), אשר זכו ועלו למעלה אחר כבוד ותהילה, 

אחד מהם הצליח לשטות במלאך המוות, ולקח לו את הסכין, האחר לא הצליח בכך, ובכל זאת היה ראוי.

נכון שזה מתחיל להישמע - מרתק?


לפגוש את מלאך המוות, 

לקיים אתו משא ומתן, 

לקבוע אתו תנאים, 

ואז להחליט איך אתה עולה למעלה.

ואז, גם לעבוד עליו ולגנוב לו את הסכין....

ומה הקשר של כל זה לימי הקורנה??
ובכן..... כדי להקל עליכם: 

בצד ימין, יופיע הטקסט התלמודי כפי שהוא. 

בצד שמאל, פירוש מילולי עפ"י שטיינזלץ. 

מתחת לשניהם, קצת הסבר שלי עם תובנה כזו או אחרת. 

 

כשריב"ל ורחב"פ פגשו את מלאך המוות

 

הטקסט התלמודי
מכריז רבי יוחנן היזהרו מזבובי של בעלי ראתן 

רבי זירא לא הוה יתיב בזיקיה 

רבי אלעזר לא עייל באהליה 

רבי אמי ורבי אסי לא הוו אכלי מביעי דההיא מבואה 

ריב"ל מיכרך בהו ועסיק בתורה 

אמר (משלי ה' – י"ט) אילת אהבים ויעלת חן אם חן מעלה על לומדיה אגוני לא מגנא 

כי הוה שכיב 

תרגום עפ"י שטיינזלץ:
רבי יוחנן, הזהיר את הציבור מפני הזבובים שנגעו בחולי הראתן (יתכן והכוונה לדלקת ראות), שהיא מחלה מדבקת  (ואלי זאת מחלת הקורנה).


מהי תגובת החכמים לדברי רבי יוחנן:

רבי זירא – היה יושב נגד כיוון הרוח של החולה.

רבי אלעזר – לא היה נכנס לבית החולה.

רבי אמי ורבי אסי – לא היו אוכלים אוכל שבושל בבית החולה.

ואילו רבי יהושע בן לוי, היה נכרך בהם (כנראה מחבק אותם), יושב ולומד אתם תורה. הוא הסביר זאת דרך דרכה מפסוק במשלי: "אילת אהבים ויעלת חן". התורה היא אילת אהבת, יעלת החן. אם חן היא מעלה על לומדיה, אז, בוודאי ובוודאי שגם הגנה, היא מגינה עליו.

ובכל זאת: הווה שכיב – בכל זאת, רבי יהושע חלה. 

 


הסבר שלי: בימים של רבי יוחנן, ושאר החכמים המופיעים בסיפור, כנראה שהייתה איזו מגפה, או מחלה. התלמוד קורא לה: "ראתן". יתכן שזו מחלה נשימתית כל שהיא (אולי קורנה). 
כיוון שאנו מוזהרים מפני זבובים שנגעו במי שחולה במחלה הזו אנו מבינים שהיא מדבקת: "מכריז רבי יוחנן, היזהרו מזבובי בעלי ראתן".


כעת מובאת התנהגותם של חכמים שונים לאותה מחלה, כל זאת כדי להעצים את התנהגותו של רבי יהושע בן לוי, שעוד נתייחס להתנהגותו.

התנהגות החכמים, מובאת מהקל אל הכבד, מרבי זירא שרק בדק את כיוון הרוח, וישב נגדה, אך לא נמנע מלהיות במקום בו יש חולה, ועד שני החכמים: רבי אמי ורבי אסי, שנמנעו אפילו לאכול אוכל שבושל במקום בו יש חולה.


לאחר מכן, מובאת התנהגותו של רבי יהושע בן לוי (ריב"ל). להבדיל מכולם, ריב"ל נהג להימצות במחצית החולה, ואף להיכרך בו, כלומר לנגוע בו נגיעה ממשית, וללמוד אתו תורה. 

כששאלו אותו להתנהגותו זו, ענה שהתורה מגינה עליו. הוא דרש פסוק מתוך משלי: "אילת אהבים, יעלת חן" התורה היא אילת אהבים. אם אותה אילת אהבים, יודעת להעניק חן ללומדיה, בטח ובוודאי שהיא יודעת להגן עליו ממחלה.

 

 

הטקסט התלמודי

אמרו ליה למלאך המוות 

זיל עביד ליה רעותיה 

אזל איתחזי ליה 

א"ל אחוי לי דוכתאי 

אמר ליה לחיי 

א"ל הב לי סכינך דלמא מבעתת לי באורחא 

יהבה ניהליה 

תרגום עפ"י שטיינזלץ:

אמרו למלאך המוות, תעשה מה שהוא אומר לך (הנפטר).

ובכן, הלך מלאך המוות לריב"ל.

כאן מתפתח דיאלוג בין שניהם:

ריב"ל: תראה לי את מקומי בעולם האמת.

מלאך המוות: בסדר, אראה לך.

ריב"ל: תן לי את הסכין שלך, היא מפחידה אותי בדרך למעלה.

מלאך המוות: קח.

 


הסבר שלי: ובכן לאחר שחלה ריב"ל, קרה לו את שקורה לבני אדם, הקרבים יותר מידי לאדם חולה במחלה מדבקת, הוא נפטר. כעת נכנס לסיפור, ממד קוסמי: מספרת לנו הגמרא, שאמרו לו, למלאך המוות (מי אמר לו? לא צוין, אך אנו מבינים שמי שאמר לו זה "האל". ובכן מה אמרו לו, למלאך המוות?

אמרו לו, שהאיש (ריב"ל), לא ימות כשאר בני אדם, אלא הוא ימות בדרך בה יבחר. 

מעניין, לא?!? 

הלך מלאך המוות לריב"ל כדי לבצע את משימתו. מתפתח ביניהם שיח.

אמר ריב"ל: תראה לי את מקומי בגן העדן.

אמר מלאך המוות: בבקשה.

לפני שהם יוצאים לדרך, מוסיף רבי"ל ואומר (זוכרים, מלאך המוות אמרו לבצע את רצונו): הסכין שלך מפחידה אותי, תן לי אותה בבקשה.

מאלך המוות, נותן את הסכין שלו לריב"ל.


תובנות: הקרבה היתרה של רבי"ל לחולים, עשתה את שלה, וריב"ל, חלה למוות. 

אלא, שהמוות שלו יהיה שונה ממיתתם של כל האחרים. נראה, שמעשיו רצויים למעלה (כלומר, בקרב מספר הסיפור). אנו למדים זאת, מהדרך בה נפטר רבי"ל מן העולם. שולחים את מלאך המוות אליו (כמו ששולחים לכל אחד אחר), ואומרים לו: אתה תביא אותו למעלה בדרך בה הוא ירצה ויבקש.

לו, הייתה ניתנת לכם האפשרות לבחור את דרך המוות שלכם - מה אתם הייתם מבקשים?

ריב"ל אומר למלאך המוות, תראה לי את המקום שלי בגן עדן.

מלאך המוות מראה לו (הרי הוא צריך לעשות רצונו). ממשיך רבי"ל ואומר: הסכין שלך מפחידה אותי. אני חושש שבדרך למעלה היא תפגע בי, תן לי אותה.

מלאך המוות, מביט בתמיהה מה עליו לעשות, לתת או לא לתת.... הרי אמרו לו בפירוש: "תעשה כל מה שהוא מבקש". ובכן מלאך המוות נותן את הסכין לריב"ל. כך הם יוצאים למסע אל העולם הבא.

 

 

הטקסט התלמודי

אמרו ליה למלאך המוות 

זיל עביד ליה רעותיה 

אזל איתחזי ליה 

א"ל אחוי לי דוכתאי 

אמר ליה לחיי 

א"ל הב לי סכינך דלמא מבעתת לי באורחא 

יהבה ניהליה 
תרגום עפ"י שטיינזלץ:

אמרו למלאך המוות, תעשה מה שהוא אומר לך (הנפטר).

ובכן, הלך מלאך המוות לריב"ל.

כאן מתפתח דיאלוג בין שניהם:

ריב"ל: תראה לי את מקומי בעולם האמת.

מלאך המוות: בסדר, אראה לך.

ריב"ל: תן לי את הסכין שלך, היא מפחידה אותי בדרך למעלה.

מלאך המוות: קח.

 

הסבר שלי: ובכן לאחר שחלה ריב"ל, קרה לו את שקורה לבני אדם, הקרבים יותר מידי לאדם חולה במחלה מדבקת, הוא נפטר. כעת נכנס לסיפור, ממד קוסמי: מספרת לנו הגמרא, שאמרו לו, למלאך המוות (מי אמר לו? לא צוין, אך אנו מבינים שמי שאמר לו זה "האל". ובכן מה אמרו לו, למלאך המוות?

אמרו לו, שהאיש (ריב"ל), לא ימות כשאר בני אדם, אלא הוא ימות בדרך בה יבחר. 

מעניין, לא?!? 

הלך מלאך המוות לריב"ל כדי לבצע את משימתו. מתפתח ביניהם שיח.

אמר ריב"ל: תראה לי את מקומי בגן העדן.

אמר מלאך המוות: בבקשה.

לפני שהם יוצאים לדרך, מוסיף רבי"ל ואומר (זוכרים, מלאך המוות אמרו לבצע את רצונו): הסכין שלך מפחידה אותי, תן לי אותה בבקשה.

מאלך המוות, נותן את הסכין שלו לריב"ל.


תובנות: הקרבה היתרה של רבי"ל לחולים, עשתה את שלה, וריב"ל, חלה למוות. 

אלא, שהמוות שלו יהיה שונה ממיתתם של כל האחרים. נראה, שמעשיו רצויים למעלה (כלומר, בקרב מספר הסיפור). אנו למדים זאת, מהדרך בה נפטר רבי"ל מן העולם. שולחים את מלאך המוות אליו (כמו ששולחים לכל אחד אחר), ואומרים לו: אתה תביא אותו למעלה בדרך בה הוא ירצה ויבקש (ולא בדרך שאתה מביא כל אחד אחר).

לו, הייתה ניתנת לכם האפשרות לבחור את דרך המוות שלכם - מה אתם הייתם מבקשים?

ריב"ל אומר למלאך המוות, תראה לי את המקום שלי בגן עדן.

מלאך המוות מראה לו (הרי הוא צריך לעשות רצונו). ממשיך רבי"ל ואומר: הסכין שלך מפחידה אותי. אני חושש שבדרך למעלה היא תפגע בי, תן לי אותה.

מלאך המוות, מביט בתמיהה מה עליו לעשות? לתת או לא לתת.... חזקה עליו מה שנאמר לו במפרוש: "תעשה כל מה שהוא מבקש". ובכן מלאך המוות נותן את הסכין לריב"ל. כך הם יוצאים למסע אל העולם הבא.

תסכימו איתי שהסיפור מתחיל להיות מעניין ומותח....

 

 
  די כבר 
תן גם לסכין לנוח - כן רד מהסכין 

 

 

הטקסט התלמודי

כי מטא להתם דלייה - קא מחוי ליה 

שוור נפל לההוא גיסא - נקטיה בקרנא דגלימיה 

א"ל בשבועתא דלא אתינא 

אמר קודשא בריך הוא אי איתשיל אשבועתא ניהדר 

אי לא לא ניהדר 

אמר ליה הב לי סכינאי 

לא הוה קא יהיב ליה 

נפקא בת קלא ואמרה ליה הב ניהליה דמיתבעא לברייתא 

תרגום עפ"י שטיינזלץ:

כאשר הגיעו לגן העדן, הרים מלאך המוות את ריב"ל כדי שיוכל לראות את מקומו בגן העדן. 

ניצל רבי"ל את המצב, וקפץ פנימה לתוך גן העדן. מלאך המוות, תופס לו בגלימה להחזיר אותו. ריב"ל נשבע שלא יחזור.

התערב הקב"ה ביניהם ואמר: נבדוק את שבועותיו של רבי"ל. אם במהלך חייו לא הפר אף שבועה, גם את זו לא יפר. אם הפר שבועות, גם את זו יפר.

בדקו, ומצאו שמעולם לא הפר שבועה.

אמר מלאך המוות, לפחות תחזיר לי את הסכין. ריב"ל לא מסכים.

התערבה בת קול ואמרה: "תחזיר לו שבני אדם זקוקים למוות.

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק