Accessibility

"מכתבים ברוח"
בעקבות יוסי בנאי ומשפחתו

 

פרידה מיצחק בנאי
הסעיף הדרומי של משפחת בנאי

 

 

 

ממשיך את מסעי בעקבות יוסי בנאי ומשפחתו. 
הסיפורים, השירים הדמויות ומכלול החיים. 
הפעם, פרידה מהאח "יצחק בנאי" הסעיף הדרומי של המשפחה.

ובהזדמנות זו, נספר על פטירת אנשים נוספים מהמשפחה, 
כפי שהדבר בא לידי ביטיו בכתביהם.

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק