עובד ומעסיק
עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 922
28.5.23
בית הדין האזורי
נדחתה תביעה כבושה של עובד שעבד
מהבית יומיים בשבוע ותבע גמול שעות נוספות מרובות

עובד הועסק במשך כ-6 שנים במשרת אמון כשרטט מערכות סולאריות ואחראי על התייעלות אנרגטית. סוכם עימו כי עקב נסיבות אישיות הוא יוכל לעבוד יומיים בשבוע מביתו. העובד הגיש תביעה לאחר סיום העסקתו לפיצוי בגין שעות עבודה נוספות ועבודה בימי מנוחה בסכום של כ-240,000 ש"ח.

בית הדין קבע כי בהתאם להסכם העבודה הוא קיבל תשלום בגין שעות נוספות גלובאליות בהיקף של חמש שעות שבועיות. מתכונת עבודתו של העובד הייתה גמישה, לבקשתו, והוא זה שקבע, הלכה למעשה, את מסגרת שעות עבודתו, בהתאם לנוחיותו. עבודת התובע בשעות לא שגרתיות לא נבעה מדרישת מנהליו, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, ואף לא מדרישת התפקיד. העובד לא הצליח להעמיד גרסה ראשונית שניתן ללמוד ממנה שמדובר בחריגה ממסגרת חמש השעות השבועיות שבגינן אין חולק שקיבל תמורה. זאת ועוד, העובד הודה שבמקביל לעבודתו עסק, בידיעת מנהלו וברשותו, גם בעניינים אישיים שלו, לרבות עיסוק בתחביבים וכי לא היה תיחום ברור בין זמנו הפרטי לזמן שהקדיש לתפקיד בנתבעת, במיוחד בימים בהם עבד מביתו. בית הדין קבע כי החברה הצליחה להטיל ספק במהימנות גרסת העובד לפיה העבודה בשעות בלתי שגרתיות נכפתה עליו ודחה את התביעה. בית הדין השית על העובד הוצאות משפט בסך 7,000 ש"ח.

בפני כבוד השופט אורן שגב
בית הדין האזורי
תביעה למינוי מהנדס רשות מקומית נדחתה מחמת חשש
לניגוד עניינים ופגיעה באינטרס הציבורי בגלל קירבה משפחתית

מהנדס במחלקת ההנדסה במועצה המקומית כפר כנא תבע בבית הדין סעדים זמניים בשל פגמים רבים שנפלו לטענתו בהחלטת ועדת מנהל השירות במשרד הפנים שלא למנות אותו למהנדס הרשות בשל קירבה משפחתית.

בית הדין דחה את התביעה ופסק כי חרף כמה פגמים שנפלו בעבודת הוועדה אין להתערב בהחלטתה בשל הנזק לציבור אם תבוטל ההחלטה ובשל ההתנהלות חסרת תום הלב של התובע. במועצה עובדים שני בני דודים של התובע ממשפחת עואודה בתפקידים בכירים, ראש המועצה ומנהל מחלקת שפ"ע. הקירבה המשפחתית בין התובע לבין שניים מעובדי המועצה הבכירים עלולה ליצור מצב של ניגוד עניינים ופגיעה באינטרס הציבורי שאינו ניתן להסדרה. אין צורך להראות ניגוד עניינים בפועל, אלא רק "אפשרות ממשית" לניגוד עניינים שנבחנת תחת מבחן אובייקטיבי מנקודת מבטו של האדם הסביר. באשר לזכות התובע לשימוע בעל פה בנוסף לשימוע בכתב בית הדין פסק כי בסדרי הדיון של הוועדה נקבע שהשימוע יהיה בכתב וזה גם הכלל למעט במקרים חריגים. התובע אשר טען שהופרה זכותו להישמע בעל פה לא הצביע בפני בית הדין על נימוקים קונקרטיים המטילים על הוועדה חובה לחרוג מן הכלל ולהעניק לו גם זכות טיעון בעל פה. נפסק כי על התובע לשלם 10,500 ש"ח שכ"ט עו"ד.

בפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן, נציג ציבור (מעסיקים) מר אריה ציליק, נציג ציבור (עובדים) מר שמעיה לוי
לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 
מתכונת המזכר השבועי היא עדכון תמציתי ביותר של החידוש העיקרי בפסק דין או בחקיקה,
והפניית המעוניין לפרטי הפרסום המלא. המזכר איננו בגדר יעוץ משפטי.
חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
עופר רביד | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
יעל דולב | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן
גולדפרב גרוס זליגמן ושות׳ | אתר גרוס | אתר גולדפרב זליגמן 
מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
מרכז עזריאלי אחד, בניין עגול, תל אביב 6701101, ישראל 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק