עובד ומעסיק - עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 916
בית הדין הארצי
נדחתה על הסף בקשת התאחדות התעשיינים כעותרת ציבורית
נגד שביתת הסתדרות המורים בשרות המדינה
התאחדות התעשיינים הגישה בקשה למתן צו מניעה כנגד שביתה בשרות המדינה הצפויה לאחר שהסתדרות המורים הכריזה על סכסוך עבודה ושביתה בשל ניהול משא ומתן ממושך עם המדינה לחתימת הסכם קיבוצי מעודכן וטרם הגיעה להסכמות.

בית הדין קבע כי רק במקרים חריגים בהם קיים אינטרס ציבורי כבד משקל שיצדיק דיון לבקשת עותר ציבורי כאשר הנפגע הישיר בחר שלא להגיש עתירה או במקרים קיצונים שבהם מועלית שאלה חוקתית חשובה או כשמתעורר חשש לפגיעה חמורה בשלטון החוק. בית הדין פסק כי בענייננו, הבקשה נוגעת לשביתה בסכסוך כלכלי לגיטימי בין הסתדרות המורים למדינה. יתר על כן, התאחדות התעשיינים, שאינה צד לסכסוך, הגישה את הבקשה ללא בסיס עובדתי מתאים והיא גוררת את המדינה בכובעה כמעסיקה להליך משפטי שלא בחרה בו ואין מקום לכפות על המדינה נקיטת עמדה בסכסוך. בית הדין פסק כי מתן זכות עמידה להתאחדות התעשיינים לא יקדם את פתרון הסכסוך בין הצדדים, אלא להפך. אין לאפשר לצד שלישי הנעדר קשר ישיר לסכסוך ליזום הליך כשהוא אינו מייצג נפגעים ישירים. בית הדין קבע כי להתאחדות התעשיינים אין זכות עמידה ודחה על הסף את בקשתה.

בית הדין האזורי
בית הדין הטיל מיוזמתו פיצוי של 50,000 ש"ח נגד מעסיק
ששלל מקבלן משנה גבולי מעמד וזכויות של עובד
איש מכירות בפרויקט של חברת בנייה, תבע זכויות מכוח משפט העבודה המגן בשל יחסי עובד-מעסיק שהתקיימו לטענתו בינו לבין החברה, לאחר שהועסק בחברה שבע שנים וקיבל תמורה בחשבוניות.

בית הדין דחה את התביעה ופסק כי בין הצדדים לא התקיימו יחסי עובד-מעסיק. אמנם, הפן החיובי של מבחן ההשתלבות התקיים, התובע היה חלק בלתי נפרד מליבת הפעילות השיווקית של חברת הבנייה. עם זאת, הפן השלילי לא התקיים. התובע נתן שירותים בתחום הנדל"ן כעצמאי לפני ואחרי התקשרותו עם הנתבעת, הכנסותיו בחברה היו מעמלות בלבד וללא תמורה חודשית מובטחת. התמורה שקיבל הייתה גבוהה משל אנשי מכירות שכירים שעבדו עם התובע כתף אל כתף עבור אותה עסקה. בבחינת מבחני העזר, התובע לא הצליח להרים את הנטל להוכיח שהתקיימו יחסי עובד-מעסיק.

למרות זאת בית הדין מצא לנכון לפסוק, מיוזמתו, לתובע פיצוי בגין נזק לא ממוני בשל התקשרות קבלנית של החברה עם התובע כנותן שירותים, אשר מהווה פגיעה בזכויותיו כעובד ומנעה ממנו זכויות סוציאליות ופנסיוניות שיש להן ערך כלכלי שלא ניתן לכימות. מודל ההתקשרות כקבלן משנה על בסיס עמלות בלבד אפשרה לנתבעת לנהל את פעילות התובע ואף להפיק ממנה רווחים ללא עלות וסיכון משמעותי. בנסיבות המקרה ולאור חובת תום הלב בקיום חוזה ובמשא ומתן לקראת כריתתו, בית הדין פסק לתובע פיצוי לא ממוני בסך 50,000 ש"ח והוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח.

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 
מתכונת המזכר השבועי היא עדכון תמציתי ביותר של החידוש העיקרי בפסק דין או בחקיקה, והפניית המעוניין לפרטי הפרסום המלא. המזכר איננו בגדר יעוץ משפטי.
חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
עופר רביד | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
יעל דולב | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן
גולדפרב גרוס זליגמן ושות׳ | אתר גרוס | אתר גולדפרב זליגמן 
מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
מרכז עזריאלי אחד, בניין עגול, תל אביב 6701101, ישראל 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק