עובד ומעסיק - עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 915
בית הדין האזורי
מנהל במשרה מלאה אינו זכאי לשכר בגין שעות היעדרות 
באין הסכמה מפורשת לקיזוזן עם שעות נוספות במשרד או בבית
עובדת שהועסקה במשך כ-15 שנה ובתפקידה האחרון שימשה כמנהלת קשרי לקוחות, התפטרה ותבעה את המעסיקה שניכתה משכרה, שלא כדין, סכומים שונים בגין שעות היעדרות מן המשרד, ועל אף שעבדה בהיקף משמעותי בביתה.

בית הדין פסק כי בהעדר הסכמה חוזית מפורשת בין הצדדים ששכר העבודה החודשי ישולם בלא ניכוי שעות היעדרות, אין למנהלת זכות לקבל שכר בעד ימים או שעות שלא עבדה. העובדה שנוהל לה פנקס שעות עבודה מעידה כי הצדדים הסכימו שעל המנהלת לעבוד במשרה מלאה, זאת כתנאי לקבלת שכרה החודשי, וכי ימי או שעות היעדרויותיה תובאנה בחשבון. באשר לטענות המנהלת על עבודתה מהבית, נפסק כי ההחלטה אם לאשר או לא לאשר לעובד, עבודה מהבית היא חלק מהפררוגטיבה הניהולית של המעסיק ואינה מהווה זכות או חלק מתנאי העסקתו של העובד. בית הדין דחה את התביעה וחייב את התובעת לשלם הוצאות בסך 12,000 ש"ח.

יצוין, כי בית הדין קבע, אגב אורחא, כי מענק פרישה, לפנים משורת הדין, יקוזז מכל תביעה של עובד גם בהעדר כתב ויתור פורמלי שלו על כל זכות נוספת. לכן, אף שהעובדת לא חתמה על כתב ויתור וסילוק, הרי שמענק פרישה מיוחד בסך 30,000 ש"ח אשר שולם לפנים משורת הדין ומתוך הבנה שאין לה תביעות נוספות - היה מקוזז, אילו תביעת העובדת הייתה מתקבלת.
 
בית הדין האזורי
600,000 ש"ח נפסקו לטובת ההסתדרות 
ונגד מעסיק שפגע בחופש התארגנות ראשונית
הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביקשה מבית הדין ליתן סעדים הצהרתיים וכספיים נגד חברה העוסקת בייצור לתעשיית האלקטרוניקה, בשל פגיעה בזכות עובדי מפעל החברה להתארגנות ראשונית.

בית הדין פסק כי החברה ביצעה פעולות חמורות ושיטתיות אשר פגעו בניסיון ההתארגנות הראשונית והשלישית של עובדיה, אשר מקימה להסתדרות זכות לפיצוי בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים. מעסיק אינו רשאי להתערב בהתארגנות עובדיו דרך מעשה או התבטאות הפוגעים בהתארגנות בצורה ישירה או עקיפה.

מרבית הפעולות שפגעו בהתארגנות העובדים היו מצד המנהלים בחברה. החברה ומנהליה פרסמו עמדה נגד ההתארגנות. הם הטעו את העובדים ביחס לזכויותיהם כחברי הסתדרות, אסרו על חלוקת פליירים, הפיצו מידעון וסרטון נגד ההתארגנות, ערכו כינוסים שכללו מסרים נגד ההתארגנות ועוד. הבעות העמדה, המעשים וההתבטאויות השפיעו על הצטרפות העובדים להתארגנות, והחברה לא פעלה על מנת למנוע זאת.

בית הדין חייב את החברה בתשלום פיצוי להסתדרות בסך 550,000 ש"ח, תוך הפחתת הסכום בשל התנהלות ההסתדרות, ובצירוף 50,000 ש"ח הוצאות משפט. 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 
מתכונת המזכר השבועי היא עדכון תמציתי ביותר של החידוש העיקרי בפסק דין או בחקיקה, והפניית המעוניין לפרטי הפרסום המלא. המזכר איננו בגדר יעוץ משפטי.
חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
עופר רביד | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
יעל דולב | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן
גולדפרב גרוס זליגמן ושות׳ | אתר גרוס | אתר גולדפרב זליגמן 
מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
מרכז עזריאלי אחד, בניין עגול, תל אביב 6701101, ישראל 
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק