הגיגים על רגולציה

 

חודש האישה וגיוון מגדרי בדירקטוריונים
ביום האישה הבינלאומי פירסמה רשות ניירות ערך סיכום אישור מליאת הרשות בנושא הצעה לתיקוני תקנות בעניין גיוון מגדרי בדירקטוריונים של תאגידים מדווחים, קרנות נאמנות וחברות ניהול תיקים גדולות. 
כמו כן, פרסמה הרשות את  הדו"ח השנתי לשנת 2022 לקידום גיוון מגדרי. 

נושא הגיוןן המגדרי בדירקטוריונים הוא חלק מרכיב ESG אשר הולך ותופס חשיבות רבה במדיניות חברות ציבוריות והוא נושא חברתי אשר לרגולטורים יש יכולת השפעה מהותית.

בישראל רשות ניירות ערך לקחה על עצמה להוביל את הנושא.
PIL הוקמה ומנוהלת על ידי אישה, תומכת בחקיקה המקדמת שיוויון מגדרי וגאה בכך שרשות ניירות ערך נמנית על לקוחותיה.

 

הקשר בין קריסת Silicon Valley Bank ורגולציה
הבנק האמריקאי Silicon Valley Bank קרס החודש. מתברר שהבנק לא אייש את משרת קצין הציות במשך 8 חודשים, עד ינואר 2023. כמו כן, הבנק ביקש וקיבל הקלות מהרגולטורים בין היתר על בסיס הצהרתו ביחס למדיניות ניהול סיכונים קפדנית.

עוד על התובנות שלנו על הקשר בין הפרשה לבין ניהול רגולציה באמצות טכנולוגיה וניהול מהותי של אסטרטגית סיכוני רגולציה אפשר לקרוא בלינק המצ"ב (וגם לינק לכתבה בנושא של The Guardian).

 

 

חדש ב-PIL

 

רגולציה של מערכת נתוני אשראי
מערכת חיפוש חכמה לרגולציה של מערכת נתוני אשראי (בנק ישראל).

צ'קליסט ייעודי של חובות הציות והדיווח החלות על מקור מידע/משתמש בנתוני אשראי. 

ביחד עם הכלים הנחוצים לניהול המשימות, דיווח לוועדות וניהול הידע.

 

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק