Accessibility

ניוזלטר פברואר 2023

 

 

רב שיח בנושא Chat GPT
כלי AI בכלל, וכלים מסוגו של ChatGPT בפרט, צפויים להשפיע על תהליכי ההוראה והלמידה באקדמיה. נשמח להבין יחד איתכם.ן את המשמעויות וההשלכות, והאם תרצו להציג ולשתף את הידע שלכם.ן בעניין יחד עם עוד חברי.ות סגל באוניברסיטה.

 

סדנאות בנושא בינה מלאכותית
אתם מוזמנים.ות להירשם למגוון סדנאות שמציעה פריזמה (תכנית למנהיגות דיגיטלית במוסדות להוראה) בנושא, על בסיס מקום פנוי.
הסדנאות מתקיימות בזום. 
נדרשת הרשמה לפריזמה ולאחר מכן ניתן להירשם לסדנאות עצמן.

 

יוזמות לשינוי הוראה - תשפ"ג, סמסטר ב'
היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה מבקשת לעודד ולתמוך בחברי.ות הסגל בפיתוח ובשיפור תהליכי ההוראה והלמידה. חברי.ות הסגל מוזמנים.ות להגיש יוזמות לשכלול, לשדרוג ולפיתוח אופני ההוראה והלמידה.
את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 23.2.2023
צוות היחידה יבחר את ההצעות שיזכו לתמיכה, בהתאם לרלוונטיות ואילוצים תקציביים.
עדיפות תינתן לפיתוחים וליוזמות שישמשו את סגל ההוראה גם בשנים הבאות.
תשובות יינתנו בתחילת סמסטר ב'.

 

 

מחכים לכם.ן בסדנאות שלנו, מוזמנים.ות להתרשם ולהירשם.

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק