Accessibility

ניוזלטר דצמבר 2022

 

 

פורום הוראה בחסות הרקטור-​​​ מה נשתנה בהוראה והלמידה בעקבות הקורונה?
עם פרוץ משבר הקורונה, האוניברסיטה עברה שינויים דרמטיים באופי ההוראה. השינוי הכריח את כולנו לצאת מאיזור הנוחות שלנו וחשוב מחדש על ההוראה בקורסים. עכשיו כשחזרנו ללמידה פרונטלית ננסה לחשוב ביחד מה למדנו מהחוויה שנכפתה עלינו. מה אפשר לאמץ ולשמר מהלמידה מרחוק ולהביא לד׳ אמות הכיתה? איך הקורונה תאפשר לנו להפיק לקחים וללמד טוב יותר? מטרת המפגש היא דיון פתוח לשם החלפת רעיונות הדדית ולמידה משותפת של חברות וחברי הסגל. האם עשיתם שינויים בקורסים בעקבות הלמידה מרחוק? מה תמליצו לחברות וחברי סגל אחרים לאמץ?

4.1.2023, 11:00-12:30
מנחה: פרופ' רועי זולטן, המחלקה לכלכלה
קישור לזום יישלח לנרשמים

 

כתיבת שאלות חישוביות
בקורסים חישוביים רבים, התמודדות אישית עם תרגילי הבית היא מפתח להבנת החומר.
אולם, לא פעם הסטודנטים נסמכים על תשובות של אחרים תוך אשלייה של למידה. אחת הדרכים לפתור את זה היא לבנות שאלות עם ערכים המשתנים עבור כל סטודנט.  
מערכת המודל מאפשרת ליצור שאלות חישובית עם ערכים משתנים באמצעות סדרת הגדרות פשוטות, וכך להגביר את התועלת המופקת משיעורי הבית. להלן מדריך מפורט.
למידע נוסף על דרכים לשלב את השאלות בקורס ניתן לפנות לד"ר ענבל צרפתי ברעד

 

סדנת הוראת קורסי תוכן באנגלית
הסרטון עוסק בהמלצות להוראה מיטבית של קורסי תוכן אקדמיים עם דגש על אופן ההתנהלות בכיתה.

מרצה: מר שגיא פלנדלר 

לשאלות נוספות והתייעצות ניתן לפנות אל שגיא פלנדלר רכז הוראה אקדמית באנגלית ביחידה

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק