מכתב הנשיא בפתח כהונתו השנייה

 

ח' טבת תשפ"ג
ינואר 1, 2023 

חברות וחברי קהילת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 

היום הינו היום הראשון לכהונה השנייה שלי כנשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
ארבע השנים הראשונות עברו במהירות שלא תיאמן (ללא ספק בין השאר בגלל מגפה עולמית...). ארבע השנים האחרונות היו המספקות ביותר בקריירה שלי, ואני מעריך היום יותר מתמיד את האחריות הגדולה שניתנה לנו - להוביל ולפתח את האוניברסיטה החשובה ביותר לעתיד הנגב וארצנו. עם ההבנה הזו, אני מחייך כל יום כשאני נכנס לקמפוס דרך שער הידע ע"ש שוסטרמן, ועימה משתוקק להתחיל לעבוד על הקדנציה השנייה שלי.
מלכתחילה התכוונתי להשתמש במכתב זה כדי לסקוראת הישגינו בארבע השנים האחרונות. עם זאת, לאור האירועים האחרונים, אני רוצה להשתמש בהזדמנות זו כדי לדבר על אתיקה ועל האוניברסיטה.

בתקופה שבה יש מי שאולי ירגישו חוסר בהירות, דאגה ובלבול, עלינו להזכיר לעצמנו את המצפן המוסרי המאפשר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב להיות מגדלור של תקווה. ישנם שני מסמכים המנוסחים בצורה ברורה מאוד, ללא תלות בעמדה פוליטית, מדירים אותנו כמוסד ומנחים את פעולותינו כפרטים בתוך המוסד: חוקת האוניברסיטה והקוד האתי האקדמי.

כבר במשפט השני החוקה קובעת בבירור כי "האוניברסיטה תהיה פתוחה לכל אדם, בלי הבדל גזע, דת, לאום או מין, ולא תפלה בפעולותיה שום אדם מטעמי גזע, דת, לאום, מין, או השקפות פוליטיות".
התקציר של הקוד האתי האקדמי לוקח את המשפט הפשוט הזה ומבהיר עוד יותר:
"האוניברסיטה, כנרמז במונח זה, הינה קהילת מחקר חופשית, המכוננת על יסוד ערכים אוניברסליים. ערכים אלה הם ערכי האמת והחירות, וכנגזר מכך, ערכים של אי-משוא פנים: יושר, צדק, שוויון, וכבוד האדם באשר הוא...מימושם של ערכים אלה בא לידי ביטוי מוסדי בעקרונות החופש האקדמי, בשמירה קפדנית על זכויות אזרחיות וכבוד האדם, במניעת כל סוג של אפליה לא-עניינית, במשטר פנימי של סובלנות לשונה ולחריג,[ו]בישרה בלתי מתפשרת...".

אני גאה לעמוד בראש מוסד שמצהיר על ערכים אלה בפומבי.
לא מדובר בהצהרות שחוברו בתגובה לאירוע מסוים, אלא בעקרונות מנחים שאומצו על ידי חבר הנאמנים ועל ידי הסנאט, המנחים אותו בפעולותינו ואני מפציר בכם לקרוא את הקוד האתי האקדמי. עלינו לעמוד על המשמר כדי לכמוס בסטנדרטים שנקבעו במסמכים אלו. האופן שבו אנו מתנהלים בפעילויות היומיומיות שלנו, מקדמים מחקר ומדע, מכשירים סטודנטים ומתקשרים זה עם זה בתוך קהילת אוניברסיטת בן -גוריון בנגב וגם כאשר אנו נדרשים להגיב לסוגיות שונות אנו תמיד נהיה מונחים על ידי מסמכים אלו.

כאשר אני ניצב בפתח הקדנציה השנייה שלי, אני נשאר בטוח בפוטנציאל האינסופי שלנו להסתגל ולשגשג בסביבות משתנות. הדנ"א שלנו נוצר בתנאים הקשים של המדבר במשך יותר מחצי מאה. המאמץ המרוכז שלנו הניב את האוניברסיטה הזו שממשיכה לבנות את הנגב מדי יום. אנו ממשיכים לגלות וליצור, לפתח פתרונות לאתגרים דינמיים, להציב שאלות חדשות ולפרוץ את גבולות המקובל והאפשרי.

ברוחו החלוצית של דוד בן גוריון, נמשיך להוציא דברים מדהימים מתוך המדבר.

בהכרת תודה על השותפות שלכם,

 

 

פרופ' דניאל א. חיימוביץ         
נשיא האוניברסיטה