עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 903

 

בית הדין הארצי

תקדים: החמרה פסיקתית של איסור הטרדה מינית גם ביחסי השפעה

 

בשבוע שעבר, קיבל בית הדין הארצי לעבודה את ערעורה של פלונית וקבע כי הוטרדה מינית. בפסיקה תקדימית, בית הדין קבע החמרה של איסור הטרדה מינית לא רק ביחסי מרות אלא גם ביחסי השפעה והקפדה על אחריות מהותית של המעסיק. המטריד חויב בסך 40,000 ש"ח והמעסיקה בסך 120,000 ש"ח (סכום המקסימום בחוק) בגין הפרת חובותיה לפי החוק למניעת הטרדה מינית. המעסיקה והמטריד חויבו בסך 25,000 ש"ח הוצאות משפט.

א. הטרדה מינית של בעל השפעה

העובדת, צעירה בת 21, הועסקה כחודש במלון באילת כמלצרית לובי (עבודה מועדפת לאחר השחרור מהצבא). לטענתה, במהלך מסיבת עובדים שנערכה בחוף הים, פלוני בן 32, שעבד במלון כשנה וחצי כשף טורנה, הטריד אותה מינית. העובדת זומנה לשיחה עם האחראית למניעת הטרדה מינית. בעקבות שיחה זו הועברה העובדת לתפקיד אחר במרכזיית המלון והמטריד חזר לתפקידו. העובדת לא קיבלה את החלטת מנכ"ל המלון בדבר התלונה וכן נמנע ממנה מענק העבודה המועדפת.
העובדת ערערה על החלטת בית הדין האזורי לעבודה שדחה את תביעתה וערעורה התקבל. הנשיאה, השופטת ורדה וירט ליבנה, בפסק דין רחב יריעה, טבעה לראשונה מונח חדש בדיני הטרדה מינית: "יחסי השפעה". נפסק כי הכללים המחמירים בדבר נטל ההוכחה החלים במקרים של יחסי מרות, יחולו באופן מסוים גם במצבי ביניים של יחסי השפעה, כאשר בין שני עובדים יש פער כוחות שאיננו נובע מיחסי מרות. בפסק הדין הוגדר כי:

"יחסי השפעה במקום העבודה מצויים בתווך שבין יחסי מרות (ממונה לכפיף) לבין היעדר מרות (חברים לעבודה במעמד זהה). יחסי השפעה יכולים להתבטא בעיקר בשתי בחינות – מקצועית ומעמדית".

יחסי השפעה יכולים להתבטא בפער בניסיון המקצועי של עובד ומידת החשיבות המקצועית שלו במקום העבודה לעומת עובד אחר. כמו כן, יכולה מהות התפקיד לכונן כוח השפעה של עובד אחד על אחר, כמו גם הוותק של עובד במקום העבודה הספציפי וטיב קשריו עם עובדים אחרים, שמו והמוניטין שלו במקום והפרשי הגילאים. נקבע כי במקרה של יחסי השפעה כזה יש להקל בנטל ההוכחה המוטל על המוטרדת:

"כאשר מדובר בהטרדה מינית שבוצעה על ידי בעל השפעה, יש לקבוע כי רף ההוכחה המוטל על המוטרדת ביחס להוכחת רכיב "הראה למטריד כי אינו מעוניין" נמוך מהרף המוטל על מי שהוטרדה על ידי עובד במעמד זהה לה. ככל שיחסי ההשפעה חזקים יותר, הרף להוכחת רכיב זה יהא נמוך יותר."

בית הדין מצא כי בין העובדת והשף התקיימו יחסי השפעה מבחינה מקצועית. פלוני היה בתפקיד בכיר יחסית (שף טורנה) והמערערת עובדת זוטרה (מלצרית לובי). בנוסף, מבחינה מעמדית, המערערת הייתה עובדת חדשה וצעירה בעוד שפלוני היה מבוגר ממנה, ותיק, ומקושר עם העובדים ועם בכירי המלון.

ב. החובות המהותיות של המעסיק

בית הדין פסק כי חובות המעסיק אינן רק טכניות למנות אחראי למניעת הטרדה מינית, לפרסם תקנון במקום העבודה, לברר באופן נאות תלונות ולהביאן לידיעת המעורבים. חובות המעסיק הן חובות מהותיות להבטיח לעובדיו סביבה בטוחה ולנקוט אמצעים סבירים למנוע הטרדות. בנושא חובות המעסיק למניעת הישנות מקרי הטרדה מינית, נפסק כי המעסיקה לא עמדה בנטל ההוכחה. צוין, שחל על בית מלון נטל מוגבר משום שמדובר במקום עבודה "מועד" בגלל מיקומו הגאוגרפי בעיר מרוחקת, והעובדה שחלק מעובדיו, דוגמת המערערת, מתגורר במגורי עובדים וכן בגלל שמדובר בבית עסק שמספק שירותי אירוח עשרים וארבע שעות ביממה בכל ימות השבוע. בנסיבות אלו, מוצדק להחיל נטל מוגבר על המעסיקה. בית הדין הארצי קבע כי טיפול המעסיקה בתלונת המערערת היה לקוי ביותר בעריכת "טקס" של בדיקה, לצאת לידי חובה בלבד, ולא מתוך ניסיון כן לבדוק את התלונה לגופה. כך לא נחקרו כל המעורבים בתלונה. בפסק הדין הושם דגש על "עמודי התווך" של חובות מעסיק בבירור תלונה בדבר הטרדה מינית – תיעוד, קיום בחינה יסודית וקבלת החלטה אופרטיבית מנומקת בכתב. הודגש כי:

"בנסיבות אלו, בהן המעסיק הוא "מונע הנזק" היעיל והטוב ביותר, נדרשת ממנו הקפדה יתרה על קיומו של הליך מסודר ויסודי המלווה בנקיטת צעדים אופרטיביים. מקום בו עובדים יודעים שקיימת אפס סובלנות להטרדות מיניות, הם יפעלו בהתאם."


ג. ההמלצות למעסיקים בעקבות הפסיקה

בעקבות החידוש ההילכתי והרחבת האיסור על הטרדה מינית על-ידי בעל/ת השפעה שאינו/ה ביחסי מרות מומלץ למעסיקים לנקוט צעדים אופרטיביים על מנת למנוע ניצול לרעה של יחסי השפעה:

  1. לעדכן את האחראית על מניעת הטרדה מינית בארגון. 
  2. לעדכן את התקנון למניעת הטרדה מינית הקיים בארגון בכל הנוגע לאיסור הטרדה מינית ביחסי השפעה. 
  3. לרענן את כלל העובדים והעובדות בנוהל ספציפי עדכני וקונקרטי המותאם לאופיו התעסוקתי של הארגון הרלוונטי (למשל מקום עבודה קיצוני המועד להטרדות כמו מועדון לילה המספק אלכוהול). 

 

 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 

 

מתכונת המזכר השבועי היא עדכון תמציתי ביותר של החידוש העיקרי בפסק דין או בחקיקה, והפניית המעוניין לפרטי הפרסום המלא. המזכר איננו בגדר יעוץ משפטי.

 

חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 
עופר רביד | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק