עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 900

 

בית הדין האזורי

20,000 ש"ח הושתו על מעסיק שהפר את חובת היידוע והיפלה עובד מבוגר מחמת גיל בקבלה לעבודה

 

התובע, בן 72, התקבל לעבודה כמלווה חולים פסיכיאטריים והוחתם על הסכם העסקה אישי על-ידי הנתבעת העוסקת באספקת עובדים לפעילויות סיעוד והשגחה במוסדות רפואיים. התובע טען לאפליה מטעמי גיל וחוסר תום לב בקבלה לעבודה, לאחר שלא שובץ לעבודה בפועל בבית החולים.

בית הדין פסק כי משפט העבודה חותר לשקיפות ובהירות בכל הנוגע לתנאי העסקה, כבר מראשית יחסי העבודה ולכל אורכם. חובת המעסיק ליידע את עובדיו בדבר תנאי ההעסקה ובדבר זכויות שונות שצומחות לעובדים במהלך יחסי העבודה מעוגנת בחוק, ובחובה המוגברת לתום לב ביחסי עבודה. בית הדין הוסיף כי עקרון השוויון הוא מערכי היסוד של שיטת המשפט הישראלי וכי במסגרת הזכות לשוויון נקבע כי אפלייתו של עובד מבוגר היא קשה במיוחד ויש בה השפלה, פגיעה בכבוד האדם, ושלילת תנאים מינימליים לחיים בכבוד בגיל מבוגר. בית הדין מצא כי החברה כשלה בהתנהלותה כלפי התובע ונהגה בחוסר תום לב בעת הליך הקבלה לעבודה. החברה לא פירטה ולא הסבירה כראוי וכנדרש את מגבלות התפקיד, שעלו רק מאוחר יותר, ומנעו בפועל את העסקתו, כמו השליטה המלאה הנדרשת בשפה העברית, התקנת תוכנת וואטצאפ בטלפון וכן לא הבהירה לתובע כי אינה מתחייבת לשבץ אותו לעבודה וכי השעות שיינתנו לו הן בהתאם לאספקת השעות בפועל מבית החולים. החברה אף הפלתה את התובע מטעמי גיל בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה והועלו כנגדו אמרות מפלות ופוגעניות ביחס לגילו ובהקשר לכושרו הגופני. בית הדין פסק כי יש לקבל את התביעה בחלקה והתובע זכאי לפיצוי לא ממוני בגין הפרת הוראות חוק שוויון זכויות בעבודה בסך 10,000 ש"ח ובגין הפרת הוראות חובת תום הלב בעת קבלתו לעבודה בסך 10,000 ש"ח נוספים וכן תשלום הוצאות התובע ושכר טרחת עו"ד בסך 4,000 ש"ח.

 

 

בית הדין האזורי

התקבלה תביעת פרופסור לדיון מחודש בקידומו האקדמי למפרע מ-2015 למרות פרישתו לגמלאות ב-2016

 

התובע אשר שימש בתפקידים שונים באוניברסיטת חיפה במשך כ-45 שנה, עד פרישתו לגמלאות כפרופסור ב-2016, טען כי הליכי קידומו לדרגת פרופסור מן המניין התנהלו בחוסר תקינות ותוך פגיעה בזכויותיו. הפרופסור תבע שלושה סעדים הצהרתיים: הצהרה כי הליכי הקידום פגומים ומבוטלים, הצהרה כי על הנתבעת לקיים פרוצדורה חדשה לקידומו והצהרה כי קידומו יחול רטרואקטיבית משנת 2012.

בית הדין קיבל את התביעה ופסק כי על אף החופש האקדמי הנתון למוסד להשכלה גבוהה במינוי סגל אקדמי, בהליך קידום התובע נפלו מספר פגמים שפגעו בזכויותיו, המצדיקים ביקורת שיפוטית והתערבות בית הדין. לפני פתיחת הפרוצדורה נמצא שלא נפל פגם מאחר שהתובע הוא זה שהביא לעיכוב פתיחת ההליך. אולם הימשכותה הארוכה של הפרוצדורה, ההחלטות בוועדות שלא לקיים משאל חוץ, הרכב חברי הועדה, מעורבותו של הדיקן, השמטת מכתב המלצה ועוד, מהווים מכלול פגמים שנפלו בהליך לאחר פתיחתו. כל פגם לבדו אינו מהווה פגם מהותי, אולם מכלול הפגמים מעידים על חוסר תקינותו של ההליך. על אף שתקנון האוניברסיטה קובע כי לא תתאפשר פתיחת הליכים לאחר פרישה, נפסק כי מדובר בקיום פרוצדורה נוספת שלמעשה מחליפה את קודמתה ועל כן על האוניברסיטה לקיים פרוצדורה נוספת עם ועדה מקצועית חדשה לבחינת קידומו של התובע. ככל שיוחלט על קידומו של התובע בפרוצדורה הנוספת, ההחלטה תחול רטרואקטיבית מהמועד שבו נפתחה הפרוצדורה ב-2015. כמו כן זכה התובע בשכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסך 10,000 ₪.

 

 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 

 

מתכונת המזכר השבועי היא עדכון תמציתי ביותר של החידוש העיקרי בפסק דין או בחקיקה, והפניית המעוניין לפרטי הפרסום המלא. המזכר איננו בגדר יעוץ משפטי.

 

חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 
עופר רביד | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק