Accessibility

ניוזלטר אוקטובר 2022

 

 

 

למה כדאי להשתמש ב wooclap בשיעורים?
מחפש.ת דרך לבדוק הבנה? מעוניינ.ת להפוך את הסטודנטים.יות למעורבים.ות יותר בשיעור? שואפ.ת לבדוק ידע קודם? Wooclap מאפשר כל זאת ועוד.  

הכלי מתאים למגוון מודלים של הוראה ולמידה: לשיעור הפרונטלי, לשיעור הסינכרוני המקוון, למודל Hyflex וללמידה א-סינכרונית. הוא מאפשר ליצור מגוון פעילויות כמו סקרים, שאלות רב ברירה, שאלות פתוחות (את השאלות ניתן להטמיע במצגת). 

היתרון המרכזי של Wooclap על פני כלים אחרים הוא האינטגרציה עם מערכת ה-Moodle . ניתן לייצר פעילויות (סקרים, בחנים, שאלונים) ישירות מאתר הקורס, לייבא ציונים מ-Wooclapלאתר  הקורס ב-Moodle, ולנהל רישום של נוכחות באתר הקורס.

איך להתחיל? להירשם לתכנית המוסדית עם האימייל האוניברסיטאי בקישור הבא (להקפיד להירשם עם האימייל שמוגדר במערכת המודל). ליצור פעילויות ישירות מתוך אתר הקורס ב Moodle בהתאם להנחיות.

 

סדנאות לחודש אוקטובר 2022

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק