Accessibility

ניוזלטר אוגוסט 2022

 

 

מוזמנים.ות להשתתף בסדנאות ובמפגשים שיתקיימו במהלך חודש ספטמבר. 
לרישום אנא הקליקו על התמונה.
לא הספקתם להירשם? תוכלו לצפות בהקלטות של הדרכות וסדנאות במגוון נושאים.

 

 

יוזמות לשינוי הוראה לשנת תשפ"ג
האוניברסיטה מבקשת לעודד ולתמוך בחברי.ות הסגל בשיפור וחידוש של תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות קולות קוראים למימון פתרונות פדגוגיים חדשניים ו.או לרכישת אמצעי הוראה מבוססי טכנולוגיה.  נודה לקבלת היוזמות עד ה- 15.9.2022.

 

מודל חדש של הוראה – למידה מקוונת שיתופית
ד"ר תמר קנר פורמן שילבה בקורס "לקויות למידה, קשיי למידה ומצוינות בלמידה" משימות של צפייה ודיון על גבי סרטונים (באמצעות אננוטו). למידה בדרך זו הגבירה את המעורבות והלמידה הפעילה של הסטודנטים והסטודנטיות בשיעורים.
> לצפייה בסרט מקרה בוחן

 

קורס שפותח במיט"ל- מהפודיום למקוון: המסע מהוראה פרונטלית להוראה מקוונת
מטרת הקורס: להכשיר מרצים.ות שעד כה לימדו בדרך הפרונטלית להוראה מקוונת הלכה למעשה, כך שעם סיומו של הקורס יהיו בידי הלומד.ת הכלים והיכולות לבנות קורסים מקוונים באמצעות מודלים, טכניקות וכלים וליישמם בכיתות ווירטואליות והיברידיות.

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק