Accessibility

ניוזלטר ספטמבר 2022

 

 

סדנאות העשרה לפתיחת השנה
לקראת תחילת שנת הלימודים החדשה תכננו עבורכם.ן סדנאות במגוון נושאים: עקרונות בבניית סילבוס, עיצוב אתר המודל ושימוש בכלים במודל המאפשרים למידה פעילה, עיצוב מצגות אפקטיביות ללמידה, עקרונות של הוראה טובה ובניית קורס מיטבי ולמידה ממרצים בכיתות גדולות באב"ג על הוראה טובה בכיתות גדולות. מוזמנים.ות להירשם!  אנא הקליקו על התמונה להמשך קריאה והרשמה.
לא הספקתם להירשם? תוכלו לצפות בהקלטות של הדרכות וסדנאות במגוון נושאים.

 

 

 

 

תרצו לשפר את חומרי הלמידה והתרגול בקורס: לצלם פתרונות לתרגילים? לשלב מעבדות וירטואליות? לשלב תרגולים ממוחשבים?
תרצו להביא את ה"שטח" לכיתה ולצלם מרצים אורחים? לצלם הרצאות קצרות? לפתח יחידות ללמידה עצמאית?
האוניברסיטה מבקשת לעודד ולתמוך בחברי.ות הסגל בשיפור וחידוש של תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות קולות קוראים למימון פתרונות פדגוגיים חדשניים ו.או לרכישת אמצעי הוראה מבוססי טכנולוגיה. נודה לקבלת היוזמות לסמסטר א' תשפ"ג עד ה- 15.9.2022.

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק