עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 889

 

בית המשפט האזורי

סמנכ"ל מכירות שגזל סודות מעסיק בחשאי ערב פטוריו
 הוגבל בעיסוקו ל - 10 חודשים

 

סמנכ"ל מכירות, זומן לשיחת שימוע עקב ירידה במכירות ואי שביעות רצון מתיפקודו הניהולי. במהלך השיחות בין העובד למנהליו במטרה להגיע לפתרון מוסכם, יצא העובד לחופשת מחלה. במהלכה החל הסמנכ"ל להעביר מסמכים, דו"חות, מידע על לקוחות, וחומר סודי נוסף משרתי החברה למחשבו האישי ולאחר מכן מחק את החומר במטרה להסוות את פעולתו. החברה חסמה את גישתו לשרתי החברה והגישה בקשה דחופה במעמד צד אחד למינוי כונס נכסים ותפיסת מחשבים. כמו כן, ביקשה החברה צו מניעה זמני האוסר על המנהל לעשות שימוש בסודותיה המסחריים. בהמשך, הגישה החברה תביעה במסגרתה ביקשה צו איסור תחרות למשך שלוש שנים, שלילת הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים.

בדיון שנערך בנוכחות הצדדים, נתן בית הדין תוקף של החלטה להסכמת הצדדים שהצו הזמני שהורה לעובד שלא לעשות שימוש במידע הסודי יהפוך לקבוע. בעניין דרישת החברה להגבלת עיסוק, קבע בית הדין כי הכלל ההילכתי הוא שלתניית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה יש ליתן תוקף רק אם היא סבירה ומגנה בפועל על אינטרס לגיטימי של המעסיק, שאם לא כן תגבר זכות היסוד של העובד לחופש עיסוק. נקבע כי טענת החברה שהמידע שנתפס ברשות העובד הוא בגדר מידע מסחרי סודי לא נסתרה, והתנהלות העובד  מלמדת על חוסר תום לב. לכן, כשמדובר בעובד בכיר, שחרג מחובות הנאמנות המוגברת מוצדק ליתן תוקף לתניית הגבלת העיסוק שבחוזה העבודה. עם זאת, הגבלת עיסוק למשך שלוש שנים היא גורפת ולא מידתית ומן הדין ומן הצדק להגבילה לעשרה חודשים, מגבלה זו מתחשבת בזכות העובד להמשיך להשתכר לפרנסתו בתחומים המתאימים להשכלתו ולניסיונו המקצועי.

בית הדין חייב את העובד בהוצאות משפט של המעסיק בסך של כ- 35,000 ₪.

 

 

בית הדין האזורי

נדחתה בקשה להגבלת עיסוק זמנית של סוכן מכירות מאחר שהמעסיק לא הוכיח הפרת סוד מסחרי והשתהה בבקשתו

 

חברה העוסקת בתחום מוצרי צילום, הגישה בקשה לצו מניעה זמני כנגד עובד לשעבר, האוסר עליו לפנות ללקוחותיה לתקופה של שלוש שנים ולהורות לו להשיב מידע סודי שגזל ממנה, בטענה כי בתקופת ההודעה המוקדמת העתיק העובד את רשימת לקוחותיה ופנה אליהם באמצעות מסרון והחל לעבוד באופן עצמאי ולהתחרות בה. בשל כך, הגישה המעסיקה תביעה כספית בסך של כ- 700,000 ₪ בגין נזקים שנגרמו לה, לכאורה, מגזל הלקוחות והסודות.

בית הדין דחה את בקשת החברה וקבע כי נדרש איזון בין זכות היסוד החוקתית לחופש העיסוק של העובד לבין זכות הקניין של המעסיק בסודותיו המסחריים. רשימת ספקים או לקוחות תוכר כסודית רק כאשר היא מחזיקה "ערך נוסף" מלבד קיבוץ שמות הלקוחות וכי נדרש מאמץ מיוחד בגיבושה ויש יתרון בקבלתה מן המוכן. נפסק כי המעסיקה לא ביססה בראיות מספיקות קיומה של עילה לגזל מסחרי, לא הוצג המסרון בו פנה העובד ללקוחות, לא הוצגו דוגמאות ללקוחות שעזבו את החברה בשל פניית העובד, לא הוכח כי מדובר בלקוחות ייחודיים שלא ניתן לאתרם באמצעות חיפוש באינטרנט או כי החברה והעובד מתחרים על מכירה של אותם מוצרים. כמו כן, החברה לא נקטה באמצעים סבירים להבטיח את שמירת הרשימה הסודית והבקשה הוגשה בשיהוי של חמישה חודשים. שהות כזו דוחה דחיפות ומספיקה לדחיית הבקשה לצו זמני.

גם תביעת החברה לפיצוי כספי נדחתה, בית הדין בחן את מאזן הנזקים שייגרם לחברה אם תידחה תביעתה לעומת הנזק שייגרם לעובד אם היא תתקבל ופסק כי הפסקת ההתקשרות בין העובד ללקוחותיו אחרי חמישה חודשים אינה סבירה בעליל הואיל ותפגע גם בלקוחותיו שלא נשמעה דעתם, ומלבד הנזק הכלכלי הצפוי לעובד, מדובר בפגיעה במוניטין ובחופש העיסוק שלו באופן בלתי מידתי ובנזק הציבורי לתחרות חופשית בתחום.

 

 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 

 

מתכונת המזכר השבועי היא עדכון תמציתי ביותר של החידוש העיקרי בפסק דין או בחקיקה, והפנית המעוניין לפרטי הפרסום המלא. המזכר איננו בגדר יעוץ משפטי.

 

חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 
עופר רביד | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק