עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 887

 

בית המשפט העליון

תקדים - תליית כרזות פוגעניות ליד ביתה של עובדת ציבור מהווה עבירה פלילית של הטרדה הפוגעת בזכות החוקתית לפרטיות ולשלוות נפש

 

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אדם שהורשע בבית המשפט המחוזי בעבירת פגיעה בפרטיותה של עובדת סוציאלית ראשית לחוק האימוץ, בגדרה נדון המערער לשלושה חודשי מאסר על תנאי וחויב בתשלום 1,000 ₪ לנפגעת, וזאת לאחר שזוכה מהאישום בערכאה הראשונה.
 
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה וקבע כי בעניינו של הנאשם התקיימו שני מבחני הפרשנות המהותי וההסתברותי, אשר בהתקיימותם יחד יוחל האיסור הפלילי על פעולות מחאה המתבצעות סביב ביתו הפרטי של עובד ציבור. נקבע כי כאשר מדובר בזכות לפרטיות של עובד ציבור בביתו הפרטי, וקיימת חלופה אפקטיבית אחרת לקיום פעולת מחאה בקשר לתפקידו הציבורי, תגבר ההגנה על הזכות לפרטיות מפני פגיעה משמעותית מטרידה או עלולה להטריד על פני הזכות לחופש הביטוי, המחאה וההפגנה ויתקיים המבחן המהותי. גם המבחן ההסתברותי מתקיים לפי שתליית מספר רב של כרזות בעלות תוכן פוגעני המזהות את העובדת לפי שמה, מקצועה ותמונתה, במקומות בולטים לאורך הרחוב בו היא מתגוררת עם משפחתה, מהווים פוטנציאל לפגיעה מתמשכת ומקימים הסתברות קרובה לוודאות לפגיעה משמעותית בפרטיות העובדת, בזכותה ל"היעזב במנוחה" בביתה ובאינטרסים הציבוריים הנלווים.

בית המשפט העליון פסק כי המערער היה מודע לקיומה של חלופה אפקטיבית להביע את מחאתו בעניין תפקודה כעובדת ציבור, אך הוא בחר במודע להביע את מחאתו האישית דווקא ליד ביתה הפרטי, כשמטרתו לתליית שורת הכרזות הפוגעניות, החמורות, הייתה להטריד אותה מול משפחתה ושכניה. נפסק כי זכותו של כל אדם ולא רק עובד ציבור, להיות מוגן לא רק פיסית, זכותו החוקתית היא גם להיות מוגן נפשית. התכלית החקיקתית של חוק הגנת הפרטיות והאינטרס הנעלה היא זכות הפרט לשלוות נפש, שלא להיות מוטרד. חופש הביטוי אינו החופש לרדת לחיי הזולת ולהטרידו במבצרו האישי.

בית המשפט ציין כהערת אגב כי גם "משמרת מחאה חד פעמית מול ביתו הפרטי של עובד ציבור, יכולה בנסיבות העניין להשתכלל לכדי עבירה של פגיעה בפרטיות".
בית המשפט העליון דחה ברוב קולות את ערעור הנאשם והותיר את הרשעתו על כנה.

 

 

בית הדין האזורי

אושרה בקשה לתובענה ייצוגית, על סך 24 מיליון ₪,
 להכרה בשליחי וולט כעובדים

 

בית הדין האזורי פסק כי לפי מודל העסקה הלא שגרתי של השליחים המונהג בחברת וולט, בו העבודה מנוהלת מרחוק באמצעות אמצעים דיגיטליים ועל-פי רוב באמצעות אפליקציה, אינו מצמצם את הצורך ביישום עקרונות משפט העבודה. בהעדר חקיקה הקובעת קטגוריות של תבניות ההעסקה החדשות, יש לבחון את שאלת יחסי עובד-מעסיק לאור המבחנים המסורתיים וליישמם גם על מודל ההעסקה השונה של וולט.

נפסק כי מרבית המבחנים ליחסי עובד מעסיק, מתקיימים במבקש המשתלב בעסקי וולט. ליבת העיסוק של וולט היא הפעלת מערך של אלפי שליחים המבצעים איסוף וחלוקת מזון ממסעדות ללקוחות החברה בציוד מזוהה של וולט. השליחים מהווים חלק אינטגרלי המשולב במערך הארגוני של וולט ופועלים על-פי הנחיותיה. השליחים אחראים אישית כלפי וולט ולא כלפי המסעדה או הלקוח. גם וולט מציגה את עצמה מול הלקוחות כאחראית לביצוע שירותי המשלוח. האפליקציה היא כלי עבודה עיקרי בעבודת השליחים ודרכה וולט מפקחת, עוקבת ומנטרת את השליחים ומתקשרת עמם. השליחים מחויבים לבצע את העבודה בעצמם ומקבלים תמורה לפי תפוקה, בדומה לעובד קבלני והם תלויים בחברת וולט כלכלית.

וולט העמידה את השליחים בפני עובדה מוגמרת של העסקה כקבלנים, דבר המצביע על מידה מסוימת של חוסר תום לב מצידה היא הפנתה אותם לחברות צד שלישי לפתיחת עוסק עצמאי ו/או להנפקת תלושי שכר. בדרך זו, הרחיקה וולט את היותה מעסיקה באמצעות צדדים שלישיים.

נפסק כי התובענה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית ועונה על מטרת החוק - מדובר באוכלוסייה צעירה ומוחלשת שהועסקה בתקופות העסקה קצרות ובפערי שכר קטנים בין התמורה הקבלנית לבין השכר החלופי שאינם מצדיקים תביעה אישית. המבקש מתאים לשמש כתובע הייצוגי. הוא והשליחים הועסקו מכח אותו הסכם ובאותו מודל העסקה. המבקש הוכיח כי קיימת לו לכאורה עילת תביעה אישית וסיכויו לזכות בתביעה ייצוגית - סבירים.

בית הדין חייב את וולט בהוצאות המבקש בסך 10,000 ₪ ובשכר טרחת עו"ד בסך 75,000 ₪ בתוספת מע"מ. מגיש העמדה מטעם וולט חויב בתשלום של 5,000 ₪ למבקש.

 

 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 

 

מתכונת המזכר השבועי היא עדכון תמציתי ביותר של החידוש העיקרי בפסק דין או בחקיקה, והפנית המעוניין לפרטי הפרסום המלא. המזכר איננו בגדר יעוץ משפטי.

 

חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 
עופר רביד | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק