מזכר שוק ההון - גולדפרב זליגמן

 

עמדת סגל חשבונאית בנושא השפעות אינפלציה ועליית הריבית

 

לקוחות יקרים,

על רקע העליות בשיעורי האינפלציה והריבית בישראל ובמדינות רבות בעולם פרסם סגל הרשות עמדת סגל חשבונאית בנושא השפעות השינויים כאמור על הגילוי והדיווח הכספי, הרלוונטית גם לגילוי בדוח העיתי לרבעון השני לשנת 2022. עמדת הרשות פורסמה, לאור העובדה כי למגמות אלו עשויה להיות השפעה לא מבוטלת על פעילותם העסקית של תאגידים מדווחים (הן אלו שפועלים בישראל בלבד והן תאגידים הפועלים בשווקים הבינלאומיים). הרשות התייחסה בעמדתה גם לתקינה חשבונאית בנוגע לבחינת סימנים המעידים על ירידת ערך של נכסים ובחינה האם שוויים בספרים עולה על הסכום בר-ההשבה.

על התאגידים המדווחים לערוך בחינה בדבר השלכות מגמות השינויים בשיעורי האינפלציה והריבית על פעילותם (הן במהלך המחצית החולפת והן על פעילותם העתידית), כמתואר בעמדת הרשות, ולכלול גילוי מתאים בנושא במסגרת הדוח העיתי הקרוב לרבעון השני לשנת 2022, לרבות (ככל שרלוונטי) בדבר תוכניות התאגיד להתמודדות עם שינויים אלו.

לעמדת הרשות המלאה לחצ/י כאן.

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
גור נאבל | שותף וראש תחום שוק הון
הדר ציקינובסקי שהרבני |  שותפה, מחלקת תאגידים ושוק הון
 

 

 

המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד, במטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו להוות תחליף לייעוץ המשפטי הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר זה או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה. בכל שאלה או צורך בהבהרה בקשר עם העניינים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או לעו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 052-4000322 / 03-6089802, או לעו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, שותפה, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 050-7452951 / 03-6089332.

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק