עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 885

 

בג"צ

תקדים: בג"ץ הקל את תנאי אישור תובענות ייצוגיות של עובדים

 

לאחרונה, באופן חריג התערב בג"ץ בפסיקת בית-הדין הארצי בסוגיית אישור תובענה ייצוגית במשפט העבודה. בג"צ קיבל חלקית עתירה של עובד מכירות בשכר שעתי ועמלת מכירות, כנגד דחיית אישור תובענה ייצוגית בבית-הדין הארצי לדיני עבודה, בערעור על החלטת בית-הדין האזורי לאישור התובענה הייצוגית.

נפסק כי אין עילה להתערבות בג"ץ בקביעות בית-הדין הארצי ביחס לעילות במשפט העבודה שבתחום סמכותו הייחודית ומומחיותו ואשר נדחו לאחר דיון משפטי מעמיק. לא כן ביחס לסוגיות בדיני תובענות ייצוגיות, תחום משפטי שאינו בגדר מומחיותו הייחודית והמובהקת. בסוגיות הייצוגיות כלל אי ההתערבות של בג"ץ מאבד מכוחו וגוברת ההצדקה לדון לגוף העתירה.

בג"ץ קבע כי בפסק דינו של בית-הדין הארצי נפלו שתי טעויות משפטיות מהותיות בסוגיות עקרוניות של דיני תובענות ייצוגיות אשר שורת הצדק מחייבת את התערבותו לתקנן. 

נפסק כי כדי שלא לרפות את ידיהם של תובעים פוטנציאלים להשתמש בכלי היעיל של תובענה ייצוגית למימוש זכויותיהם וכדי שלא להביא לתת-אכיפה מקפחת של זכויות בסיסיות של עובדים לא מאורגנים, יש להימנע מדחיית בקשות לאישור תובענה ייצוגית לגופן, בגלל עילות משפטיות מורכבות ולא פסוקות או בגלל הצורך בבירור עובדתי פרטני של הנזק האינדיבידואלי של כל אחד מחברי הקבוצה. מורכבות העילות וההתמודדות עם קשיי הוכחה וחישובים פרטניים הם חלק אינהרנטי מההליך הייצוגי ואין למנוע את אישור התובענה כייצוגית - בשל קשיים אלה.

בג"ץ ביטל את פסק דינו של בית-הדין הארצי ככל שהוא נוגע לעילת חישוב גמול השעות הנוספות וגמול השעות השבועיות, החזיר את התיק לדיון בבית-הדין האזורי בתובענה הייצוגית, וחייב את המעסיקה לשאת בהוצאות העותר בסכום כולל של 50,000 ₪. 


 

 

בית-הדין האזורי

צבירת יתרת חופשה שלילית כשיטה לאורך תקופת העבודה וקיזוזה בסיום היחסים, מחייבת הסכמה מפורשת של העובד ולא רק ידיעה

 

עובד הועסק כנהג בחברת הסעות של תלמידים בחינוך המיוחד. לאורך תקופת עבודתו נוצרה לחובתו יתרת חופשה שלילית בגין כ-42 ימי חופשה בחסר, שנצברה בשל הוצאתו לחופשות מרוכזות בחודשי הקיץ, ערבי חג, חול המועד, ובמקרים בהם בוטלו הזמנות לנסיעות של התלמידים, לעיתים גם בהתראה קצרה. עם סיום עבודתו קיזזה המעסיקה את מלוא שכרו בגין היתרה השלילית, למול תשלום שכר ופיצויי פיטורים, כפועל יוצא מכך, לא שולמו לעובד סכומי כסף בחודשיים שקדמו לסיום עבודתו. התובע עתר לבית-הדין להחזר הקיזוז החד צדדי שנעשה שלא כדין, מבלי שניתנה הסכמתו לקיזוז, ולמרות שהביע התנגדותו לשיטה.

בית-הדין פסק כי דיני העבודה קובעים זכויות סוציאליות בסיסיות, לרבות הזכות לחופשה שנתית, שאין לחרוג מהם. תכלית חוק חופשה שנתית היא שהעובד זכאי לצאת לחופשה שנתית במהלך שנת העבודה במועדים הנוחים לו (בכפוף לתאום עם צרכי המעסיק). משנמצא כי תכלית החוק סוכלה באופן של צבירת יתרת חופשה שלילית כשיטה לכל אורך תקופת העבודה, לפי צרכי המעסיק ולתועלתו, בבחינת הוצאה כפויה לחל"ת וכהלוואה נדחית, מדובר בהתנהלות שאינה כדין.

בית-הדין קיבל את תביעת העובד ברובה ופסק כי מעסיק אינו רשאי להוציא עובד לחופשה על חשבונו, ללא הסכמתו, כאשר אין לרשותו יתרה חיובית של חופשה צבורה. הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום, מחייבת תום-לב והסכמה בהסכם קיבוצי או עם העובד. הסכמה מפורשת שכזו לא ניתנה.

ממכלול הנסיבות והאירועים ומעדותו המפורשת של העובד, עולה אמנם כי הוא ידע על הנוהל של צבירת יתרת חופשה שלילית בתקופות שאין פעילות של מוסדות החינוך, אך ידיעה אינה מהווה בהכרח הסכמה. המעסיקה לא טרחה, ככל הנראה במודע ובכוונה, להשיג את הסכמתו המפורשת של העובד לאופן התנהלותה, אלא רק הסתמכה על קבלה בהתנהגות ומכללא מעצם המשך קיום יחסי העבודה, בכך אין די. 
בית-הדין קיבל את התביעה ברובה, וחייב את המעסיקה לשלם לעובד סך של 10,684 ₪ בגין החזר יתרת חופשה שלילית.


 

 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 

 

מתכונת המזכר השבועי היא עדכון תמציתי ביותר של החידוש העיקרי בפסק דין או בחקיקה, והפנית המעוניין לפרטי הפרסום המלא. המזכר איננו בגדר יעוץ משפטי.

 

שם המוצר
 
שם המוצר
 
שם המוצר

 

חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק