עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 884

 

בית-הדין הארצי

נדחתה בקשת ההסתדרות להכרה כארגון יציג בגלל אי מילוי החובות המיוחדות של הצטרפות בשיטה הטלפונית 
  

 

חברת סקובר הגישה ערעור לבית-הדין הארצי לאחר שנדחתה בקשתה לפסול את התאגדות עובדיה באמצעות הצטרפות להסתדרות הכללית. לטענת החברה, בהליך ההצטרפות שהפעילה ההסתדרות, אשר צירפה חלק גדול מהעובדים באמצעות שיטה טלפונית מקוונת, נפלו פגמים ועל כן אין לראות בהסתדרות כארגון היציג בחברה. 

בית-הדין פסק כי, עקרונית ניתן להצטרף לארגון עובדים בשיטה הטלפונית המקוונת והמיוחדת המיושמת באמצעות אדם אחר, כי השיטה כשרה וכי הטפסים הטלפוניים של ההסתדרות היו תקינים והופיעו בהם הפרטים הדרושים להוכחת הצטרפות רצונית של העובדים בשיטה הטלפונית. אלא שבמקרה הנדון, בשל אופן הפעלת השיטה הטלפונית, אין ליתן תוקף להצטרפות העובדים היות ונפלו פגמים ביישום ההצטרפות בשיטה הטלפונית המהווים תנאי לתקינותן. בית-הדין פסק כי על ארגון המצרף לשורותיו עובדים בשיטה הטלפונית, לקרוא לעובד את תוכן טופס ההצטרפות במלואו במעמד שיחת הצירוף. על הטופס לכלול את פרטי העובד והמעסיק, הצהרה על בחירה להצטרף לארגון, הסכמה והתחייבות העובד לקבל את תנאי חוקת הארגון ולמלא אחר החלטות מוסדותיו וכן הצהרה על הפסקת חברות נוגדת ככל שהוא חבר בארגון אחר. החלטת ההצטרפות האישית חייבת להתקבל על-ידי העובד עצמו תוך רצון חופשי ומדעת כדי להבטיח שההצטרפות בשיטה הטלפונית מקיימת את התנאי היסודי של האותנטיות והוולנטריות של ההצטרפות. 

ערעור המעסיקה לפסול את ההכרה בהסתדרות כארגון היציג התקבל כיוון שהתברר שהעובדים שהצטרפו בשיטה הטלפונית לא נחשפו לטופס במלואו ולפרטיו המלאים. בנוסף, לא נמסר להם אודות התחייבותם למלא אחר חוקת ההסתדרות ועל הצהרתם על העדר או הפסקת חברות נוגדת בארגון אחר.


 

 

בית-הדין האזורי

נדחתה תביעת עובדת לאפליה מחמת סירוב מעסיק, במסגרת הפררוגטיבה הניהולית, לאפשר לה לעבוד מהבית בתקופת הקורונה

 

חשבת שכר ואם חד הורית אשר הועסקה כמחליפה, ביקשה לעבוד מהבית עם תחילת מגיפת הקורונה, כשמוסדות החינוך לא פעלו כסדרם ובקשתה נדחתה, העובדת תבעה את מעסיקה לשעבר בגין אפליה למול עובדים אחרים, הרעת תנאי העבודה ופגיעה בשכרה וחוסר רגישות למצבה.

בית-הדין פסק כי אין מניעה עקרונית מצד המעסיק להעניק תנאי שכר ועבודה שונים לעובדים גם במקרה בו הם מבצעים את אותה עבודה או שנתוניהם שווים, שכן אחרת הדבר יפגע בחופש ההתקשרות ובחופש החוזים באופן בלתי מידתי. באשר לעבודה מהבית נפסק כי למרות שעבודה מהבית עם פעילות באמצעים מקוונים על יתרונותיה וחסרונותיה, הינה חזיון נפוץ וחלק ממציאות תעסוקתית בתחומי ההיי-טק שהורחבה בתקופת מגיפת הקורונה לסקטורים אחרים לרבות במגזר עובדי ההוראה, היא אינה חלק מתנאי העבודה אשר מעסיק מחויב לתת לעובדיו. ההחלטה אם לאשר עבודה מהבית או לא, נתונה לשיקול דעתו של המעסיק בלבד במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלו. במקרה דנן, הוכיח המעסיק כי לא היה שבע רצון מעבודת התובעת בתקופה הקצרה. יתרה מכך, למעט עובדת אחת, כל שאר עובדי המחלקה נדרשו לעבוד מהמשרד ולא מביתם וכי לתובעת הוקצה משרד נפרד תוך הקפדה על כללי משרד הבריאות ולכן התובעת לא הופלתה לרעה.

בית-הדין דחה את תביעת העובדת ופסק הוצאות משפט לזכות המעסיק בסך של 7,000 ₪.


 

 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית, המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע זה כדי להוות ייעוץ משפטי. 

 

שם המוצר
 
שם המוצר
 
שם המוצר

 

חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק