נדל"ן, תכנון ובניה

 

חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022

 

לקוחות יקרים,

ביום 30 ביוני 2022 פורסם ברשומות תיקון מס' 9 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973.

במזכר זה נסקור בקצרה את השינויים שבוצעו בחוק בקשר עם פיצוי בשל איחור במסירה, הנסיבות שייחשבו כ"כוח עליון" והצמדת התשלומים על חשבון התמורה.

תחולתו של חוק זה הוא שבעה ימים מיום פרסומו, קרי החל מיום 7.7.22.

 

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
אבי ארד | ראש מחלקת נדל"ן, תכנון ובניה
ורד איתני |  שותפה, מחלקת נדל"ן, תכנון ובניה
 

 

 

המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד, במטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו להוות תחליף לייעוץ המשפטי הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר זה או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה.

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק