עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 882

 

בית-הדין הארצי

נדחתה בקשת המדינה ליתן צו מניעה זמני נגד עיצומים מידתיים של ארגון המורים בסכסוך כלכלי לגיטימי
  

 

בית-הדין דחה את טענת המדינה כי מטרתו היחידה של ארגון המורים בעיצומים שהכריז, היא למנוע יישום תכנית התחדשות הלמידה במקצועות מורשת, חברה ורוח, עליהם הכריזה שרת החינוך. מדובר ברפורמה חינוכית שהיא בסמכות בלעדית של הממשלה, אך יש לה השלכות על זכויות המורים. ברקע הפסיקה הובהר כי תוקפו של הסכם קיבוצי בין המדינה לארגון המורים הסתיים בחודש פברואר 2022.

בית-הדין קבע כי אין קשר בין העיצומים לבין הסכסוך הכלכלי הלגיטימי, שאפילו המדינה אינה חולקת על הלגיטימיות שלו. כשמדובר בסכסוך כלכלי לגיטימי, לחידוש הסכם קיבוצי, מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המעסיק. מה גם שלא הובהר עד כמה יש בצעדים הארגוניים המידתיים, שנוקט ארגון המורים בחטיבות העליונות, שלושה חודשים לפני תחילת שנת הלימודים הבאה, כדי לסכל את הוצאתה לפועל של תכנית התחדשות הלמידה בחודש ספטמבר. 

לעניין סמכות המדינה לעתור לבדה למתן צווי מניעה, נפסק כי, כאשר המעסיקים של עובדי ההוראה בחטיבות העליונות (מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות), אינם מצטרפים לעתירה, אין מקום למתן צו מניעה. 

בית-הדין דחה את בקשת המדינה והורה לכל הגורמים - המדינה, מרכז השלטון המקומי וארגון המורים לנהל משא ומתן להסדרת כל חילוקי הדעות ביניהם ולדווח לבית-הדין על התקדמותו.


 

 

בית-הדין הארצי

הגברת החובות הרישומיות על המעסיקים
 להוכחת הודעה לעובד ותלושי שכר

 

בית-הדין הארצי לעבודה דן בחמישה ערעורים שעסקו בשאלה משותפת ונפוצה: הוכחת גובה שכרם השעתי של עובדים זרים שהועסקו מטעם קבלן ניקיון. העובדים טענו כי השכר השעתי שהוסכם עמם עמד על 30 ₪ לשעה נטו, וכי תלושי השכר נבנו באופן פיקטיבי על יסוד שכר מינימום שעתי כביכול בצרוף זכויות קוגנטיות שונות, שבפועל לא שולמו להם. 

בית-הדין הארצי פסק באשר להודעה לעובד כי, ככלל, עדות העובד שלא קיבל הודעה, די בה כדי להעביר לכתפי המעסיק את נטל הבאת הראיה. משעבר נטל הבאת הראיה למעסיק, דרך המלך לעמידה בו היא הגשת טופס הודעה לעובד באמצעות עד עורך המסמך או אדם שהיה עד לעריכתו. חתימת העובד על טופס ההודעה לעובד אינה תנאי מהותי לתוקפה של ההודעה. העדר חתימתו אינה נסיבה המצדיקה, כשלעצמה, קביעה כי לא ניתנה הודעה לעובד. ככל שעל טופס ההודעה מתנוססת חתימתו, יש לה ערך ראייתי.

ככל שהעובד טוען כי החתימה המתנוססת על גבי טופס ההודעה לעובד אינה חתימתו, על המעסיק להוכיח כי אכן העובד חתם על הטופס. אשר לשפת ההודעה, נדרשת מסירת הודעה לעובד בשפה המובנת לו. כאשר מוכחת נתינת הודעה לעובד, ולטענת העובד הוסכם עמו על תנאי עבודה שונים מאלה המפורטים בהודעה, עליו הנטל להוכיח את ההסכמה השונה. היה ולא מוכחת מסירתה של הודעה לעובד, נטל השכנוע יוטל על המעסיק ביחס למחלוקת בין הצדדים, אשר אמורה הייתה להיות מוסדרת בהודעה לעובד.

אשר למשמעות הראייתית של תלושי השכר, תלושי השכר הם ראיה לכאורה לנכונותם והנטל לסתור אותם מוטל על העובד. אשר לייחוס ידיעה או הסכמה (מכללא או בהתנהגות) לשכר ולתנאי עבודה כפי שהם משתקפים בתלוש השכר, יש להכריע בכל מקרה לפי נסיבותיו וליתן משקל למיהות העובד, ידיעתו את השפה העברית, יכולתו להבין את תלושי השכר, ניסיונו בשוק העבודה וכיוצא בזה. אם מדובר בעובד זר שאינו דובר עברית אין לייחס לו הסכמה או ידיעה לכתוב בתלושי השכר מעצם קבלתם. כאשר כפות המאזניים הראייתיות מעויינות הספק יפעל לחובת המעסיק. 


 

 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית, המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע זה כדי להוות ייעוץ משפטי. 

 

שם המוצר
 
שם המוצר
 
שם המוצר

 

חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק