עדכון מע"מ

 

נוהל הסדרי פריסת תשלומים לסילוק חובות מס ועדכון סכומים בחוק מע"מ ותקנותיו

לקוחות נכבדים,

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, נוהל שפרסמה לאחרונה רשות המסים המסדיר את סוגיית פריסת התשלומים לסילוק חובות מס של עוסקים, ונוסף, פורסם עדכון סכומים בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ("חוק מע"מ") ותקנותיו.

נוהל הסדרי פריסת תשלומים
הסדרי פריסת תשלומים נועדו לאפשר לעסקים המתמודדים עם קשיים כלכליים, ותזרימיים בפרט, להשלים את חובותיהם לרשויות המס, בלא שידרשו הליכי הוצאה לפועל לגביית החובות. 
החובות לרשות המסים, אליהם מתייחס הנוהל, מקורם בשומות שהוצאו לעוסקים, מגירעונות של יבואנים במיסי יבוא, וחובות מס של עוסקים בגין דוחות תקופתיים. 
תחילה, קובע הנוהל כי בקשה להסדר תשלומים תוגש בכתב לממונה האזורי תוך הדגשת נימוקיו הייחודיים של העוסק. הנוהל מוסיף לציין כי האישור מותנה בכך שהמבקש עומד בכל חובותיו האחרים - דיווח ותשלום - לרשות המסים. 
כמו כן, הנוהל קובע כי הסדר פריסת תשלומים ילווה במתן ערבונות ובטחונות לתשלום החוב נשוא ההסדר על-ידי העוסק, כאשר סוגי הערבונות וגובהם יושפעו בהתאם לגובה החוב, עברו המיסויי של הנישום והסיכון העולה לגביית חובו. במסגרת ההסדרים, עוסק יחיד או חברה יידרשו בשעבוד נדל"ן, נכסים אחרים או רכבים כערובה לגביית החוב. באשר לחברה או שותפות, קובע הנוהל דרישה נוספת של ערבויות אישיות של נושא משרה או בעליה/ שותפיה, או של צד ג' המוכן לשמש כערב לחובה של החברה - ואשר הוא בעל יכולת כלכלית לשאת בתשלום החוב, במקרה של אי תשלום. 
חשוב לציין כי במקרה של הטלת קנסות, ריביות והצמדות בגין תשלום חבויות במס שלא במועדן, בשל הוצאת שומה או שינוי סיווג, מוסמך המנהל להפחיתם, ובמקרים חריגים לבטלם כלל. 
בנוסף, נבקש להזכיר כי החל מחודש יולי 2021 עוסקים שהדוחות התקופתיים שלהם למע"מ מוגשים במועד ונמצאים בטווח שבין 1,000 ₪ לכ-50,000 ₪, רשאים לבצע פריסה באמצעות מערכת השע"מ של עד שלושה תשלומים באופן מקוון, ובלבד שלעוסק אין חובות קודמים, הוא משלם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, ויש לו אישור ניכוי מס במקור כדין.
לנוהל פריסת תשלומים לחצ/י כאן.

עדכון סכומים בחוק מע"מ ותקנותיו
ביום 1 ביולי 2022, יעודכנו הסכומים בחוק מע"מ ותקנותיו, בהתאם לשינוי במדד בחצי השנה או בשנה החולפת. כך, בסעיף 47א לחוק מע"מ סכום המינימום לפיו חלה חובה לדרוש הוצאת חשבונית יעודכן ל-321 ₪, וסכום המקסימום יעודכן ל-25,767 ₪. סכום הקנס בבגין איחור בהגשת דו"ח, על-פי סעיף 94 לחוק מע"מ, יהא 223 ₪. כמו כן, קנס בגין אי ניהול ספרים, על-פי סעיף 95 לחוק מע"מ, יהא 334 ₪ והסכום המינימלי להגשת דו"ח להחזר במשרד האזורי יהא 19,222 ₪.
להודעת עדכון סכומים לחצ/י כאן.

ניהול נכון של דיווחים והסדרי תשלומים הינו בעל השפעה משמעותית על התנהלות העסק - פיננסית ומשפטית. על כן, אנו ממליצים לכל מי שהנושא רלוונטי עבורו, לפנות בהקדם למחלקת המיסים במשרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
ליאת פייג-נויבירט | ראש תחום מע"מ, מחלקת מיסים
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק