Accessibility

 

ניוזלטר מאי 2022

 

מפגש בנושא כתיבת מבחנים פתוחים ובדיקתם
אנחנו מציעים סדנה נוספת בנושא מבחנים והפעם המיקוד הוא בנושא שאלות פתוחות. 
בסדנה נלמד עקרונות מתורת המבחנים ליצירת מבחן טוב, מבחין והוגן, ולאחר מכן נלמד כלים מעשיים כיצד לכתוב מבחנים פתוחים כך שיעמדו בעקרונות אלה, ויותר מכך - כיצד לבדוק אותם בצורה עקבית, הוגנת, יעילה ומדויקת ככל האפשר.

הסדנה תתקיים בזום, ביום א', 29.5.22, בין השעות 10:00-11:30

 

איך כותבים מבחנים? איך מנסחים שאלות פתוחות וסגורות?
בתהליך ההוראה אנחנו נדרשים להעריך גם את הידע והיכולות של הסטודנטים והסטודנטיות שאנחנו מלמדיםחשיפה לעקרונות היסוד של פיתוח מבחנים והניסיון לשמור על עקרונות אלה בזמן כתיבת המבחן יכולים לשפר מאוד את איכות המבחנים. 

במסמך ההנחיות תמצאו עקרונות מרכזיים והנחיות בסיסיות לחיבור מבחנים אקדמיים.

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק