מזכר שוק ההון - גולדפרב זליגמן

 

עדכוני ממשל תאגידי מהימים האחרונים

 

לקוחות יקרים,

ברצוננו לעדכנכם אודות עדכוני חקיקה וכן עדכונים נוספים מהימים האחרונים, כדלקמן:
  1. פרסום הצעת חוק ממשלתית בעניין ממשל תאגידי בחברות ללא בעל שליטה;
  2. הקלות ביחס לעסקה חריגה של תאגיד מדווח שבשליטת המדינה;
  3. פרסום דוח ממצאים של רשות ניירות ערך בקשר עם הערכות שווי נדל"ן והערכות שווי פעילות;
  4. תזכורת - פקיעת תוקפה של הוראת השעה לעניין תשלום גמול דירקטורים מלא בגין השתתפות בישיבות באמצעי תקשורת בתקופת משבר הקורונה.

 

 

כותבי המזכר: עוה"ד גור נאבל, הדר שהרבני והדס פוגוזליץ בר אל.

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
גור נאבל | שותף וראש תחום שוק הון
הדר ציקינובסקי שהרבני |  שותפה, מחלקת תאגידים ושוק הון
 

 

 

המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד, במטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו להוות תחליף לייעוץ המשפטי הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר זה או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה. בכל שאלה או צורך בהבהרה בקשר עם העניינים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או לעו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 052-4000322 / 03-6089802, או לעו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, שותפה, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 050-7452951 / 03-6089332.

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק