עדכון מע"מ

 

הצעת תקנה חדשה - היפוך החבות במע"מ 
בגין מתן שירותי כוח אדם ובנייה 

לקוחות נכבדים,

ביום 19 במאי 2022, פרסמה רשות המסים טיוטת תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), תשפ"ב – 2022, אשר עיקרה היפוך החיוב במע"מ בגין מתן שירותי כוח אדם ובנייה מנותן השירות - למקבל השירות. 
זאת, על רקע מסקנות הצוות הבין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד האוצר, מר רם בלינקוב, למאבק בהון השחור, הכולל שינוי מנגנון המע"מ בחלק מענפי המשק.
במבזק זה, נסקור לנוחיותכם את הדין החל בסוגיה, את השינוי המוצע ותכליתו, וכן את משמעותו על התנהלותם של עסקים בהקשר מס ערך מוסף. 
על-פי הדין הקיים, קובע סעיף 16(2) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975 ("חוק מע"מ"), כי בעסקת מתן שירותים חלה החבות במע"מ על נותן השירות. ברבות השנים, זיהתה רשות המסים תחומי עיסוק מסוימים בהם החשבוניות המופקות בגין מתן שירותים אינן משקפות את זהות נותן השירות ובהתאם את פעילותו הכלכלית ואינן מדווחות. במצב דברים זה, מקבל החשבונית מקזז מס תשומות בגין עסקה שבגינה לא שולם מס עסקאות. 
בענפי שירותי כוח אדם ושירותי הבנייה, בשל אופי הפעילות הכלכלית אשר כוללת קבלני משנה רבים ואשר חלקם אף פועלים ללא היתר, נוצר כר פורה לתופעת הוצאת חשבוניות זרות ופיקטיביות. כך, על פי נתוני רשות המסים, בשנת 2021 הוצאו שומות בגין חשד לחשבוניות פיקטיביות בסך של יותר מ-1.1 מיליארד ₪, אשר כ-32% מתוכן בענף הבנייה בלבד. 
תכלית ההצעה היא מיגור תופעת החשבוניות הפיקטיביות שהינה תופעה מדינית חמורה רחבת היקף ובעלת השלכות קשות שפוגעת בהכנסות המדינה. כדי לצמצם ולסכל את התופעה מוצע בתיקון האמור לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו - 1976 ("התקנות") כי בגין שירותי כוח אדם ובנייה תחול החבות במע"מ על מקבל השירות, חלף על נותן השירות. לפי הטיוטה, המונחת כעת להערות מן הציבור, יכללו בהגדרת שירותי כוח אדם שירות שניתן באמצעות כוח אדם, לרבות שירותי ניקיון, שמירה, אבטחה ושירותי בנייה. 
משמעות התיקון, ככל שיכנס לתוקף, היא כי מעתה יחויבו מקבלי שירותים מבוססי כוח אדם ושירותי בנייה בחבות המע"מ, וידרשו להוציא חשבוניות עצמית בהתאם. זאת בדומה להיפוך חבות במע"מ, הקבוע בתקנה 6ז לתקנות, בענפים שבהם אותרה בעבר בעיה נרחבת של הפצת חשבוניות שלא כדין וניכוי מס תשומות בהסתמך עליהן (כגון: פסולת מתכת, זהב וכו'). כך שהתיקון המוצע מהווה הרחבה של מנגנון קיים. 
בשלב זה מוצע כי התקנות ייקבעו כהוראת שעה שתוקפה עד סוף שנת 2024. 

ניהול נכון של הפקת חשבוניות, כמו גם התנהלות העוסק מול רשויות מע"מ בכל הנוגע לחבות במע"מ, לניכוי מס תשומות ולתקינות הדיווח, הינו בעל השפעה משמעותית על התנהלות העסק - פיננסית ומשפטית. על כן, אנו ממליצים לכל מי שהנושא רלוונטי עבורו, לפנות בהקדם למחלקת המיסים של משרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.

לטיוטת התקנות לחצ/י כאן.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
ליאת פייג-נויבירט | ראש תחום מע"מ, מחלקת מיסים
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק