Accessibility

 

 

 

מידעון זבולון | גליון מס׳ 43 | יוני 2022
image
תושבות ותושבי המועצה היקרים,
 
חודש מאי חלף, עם התרחשויות וחגיגות רבות.
לצד אירועי יום העצמאות, התקיימו צעדות לכבוד הרמדאן והעיד אל פיטר, אליהן הוזמנו כלל תושבי המועצה. ערכנו יריד בדואי בבית הספר רמות זבולון בהשתתפות רבים מהאזור, חנכנו את מועדון הנוער החדש בנופית, פתחנו את תערוכת האמנות בדורות, הסתיים החלק הראשון של ליגת הכדורסל, הנוער טייל בשביל זבולון במסגרת שישי חברתי ועוד.
נושא חשוב שנמצא תמיד על שולחן המועצה הוא החקלאות והקרקעות החקלאיות. שמחנו לעדכן לגבי ההחלטה על הקמת אזור התעשייה המשותף עם רכסים ועל סיום הסדרת הגבולות והקרקעות באזור. בנוסף לכך סיירנו במשקים חקלאיים ונפגשנו עם גורמי ממשל ותאגידים כמו מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר.

אני מאחל לכולנו חג שבועות שמח,
עמוס נצר | ראש המועצה

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק