עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 876

 

בית-הדין האזורי

סרבני בדיקות וחיסוני קורונה לא זכאים לשכר 
ולא לפיצוי בגין פגיעה בפרטיות 

 

על סייעת בבית ספר יסודי - נאסרה הכניסה לשטח בית הספר - בשל סירובה להציג תעודת מתחסן או אישור בדיקת קורונה שלילית. הסייעת פנתה לבית הדין בבקשה לסעדים דחופים שונים, לרבות קביעה שההחלטה אינה חוקית וביטולה, מתן צו להשיבה לעבודתה ובקשה לקבוע כי המעסיקה אינה יכולה לחייב עובד בחשיפת מידע רפואי אישי ועוד.

בית הדין דחה את הבקשה הזמנית ופסק כי חובות המועצה לדאוג לבריאותם של תושביה נקבעו בחוק סמכויות קורונה והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בצו המועצות המקומיות. בית הדין קבע כי למול זכותה של העובדת להמשיך ולהתייצב במקום עבודתה, עומדות זכותם של התלמידים, של עובדי ההוראה ושל הורי התלמידים לחיים, לבריאות, לחינוך ולעיסוק. על-כן דרישת המועצה הינה סבירה לאור מבחן מאזן הנוחות הנוטה במובהק לטובת האחרים. עוד קבע בית הדין כי מסירת מידע בעל אופי בינארי (העובדת התחסנה/לא התחסנה, בדיקה שלילית/חיובית), אינה פוגעת בליבת זכות העובדת לפרטיות. לעניין הבדיקה קבע בית הדין כי למול זכויות העובדת לפרטיות, לכבוד ולחופש העיסוק, ניצבות הזכויות של הילדים, של עובדי ההוראה ושל ההורים, וזכותם של האחרונים גוברת. דרישה מעובד לבדיקה אחת לשבוע הינה מידתית וסבירה וזכותה של המעסיקה לדאוג לרווחת תלמידיה ולבריאות הציבור, ולהגביל זמנית את כניסת העובדת לבית הספר.


 

 

בית-הדין האזורי

לרכז בטחון שהתפטר בדין מפוטר עקב
 ביטול מכסת שעות נוספות, נפסקו כ- 200,000 ₪ 

 

רכז בטחון במועצה מקומית, אשר זכאותו למכסת שעות נוספות בוטלה באופן חד צדדי ומיידי, התפטר מתפקידו לאחר שפניותיו למנהליו לתקן את הפגיעה בשכרו אשר הביאה אותו לכדי מצב כלכלי קשה העלו חרס. העובד תבע את מעסיקתו לפיצויים כמתפטר בדין מפוטר.

בית הדין פסק כי ביטול מכסת השעות הנוספות באופן חד צדדי ומיידי, לאחר שנות עבודה רבות, אשר במהלכן תשלום עבור שעות נוספות היווה חלק משמעותי משכרו יחד עם שינויים נוספים בתנאי עבודתו, ללא מתן הזדמנות להשמיע את טענותיו מהווים הרעת תנאים ממשית המצדיקה את התפטרות העובד בדין מפוטר. על-אף שפעולות המועצה מצויות במסגרת הפררוגטיבה הניהולית, היה עליה ליידע את העובד מבעוד מועד בטרם הפיכת השינויים בשכרו ותנאי עבודתו לעובדה מוגמרת. בנסיבות שהעובד עמד על זכויותיו, דרש מן המעסיק לתקן את ההרעה המוחשית בתנאי העבודה וסורב, אין העובד חייב ליתן הודעה מוקדמת להתפטרותו בדין מפוטר. על-כן, משרכז הביטחון העניק לרשות המקומית הודעה מוקדמת, לפנים משורת הדין, הוא זכאי לתשלום הכספים שקוזזו משכרו שלא כדין בגין חלף הודעה מוקדמת. בית הדין פסק לעובד פיצויי פיטורים, זכויות שונות, ושכ"ט עו"ד בסכום של כ- 200,000 ₪ .

 

 

 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית, המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע זה כדי להוות ייעוץ משפטי. 

 

שם המוצר
 
שם המוצר
 
שם המוצר

 

חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק