Newsletter

 

פירמת שרקון, בן עמי, אשר ושות' מציעה יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בכל תחומי המשפט המסחרי והמנהלי ומעניקה ייצוג וייעוץ מקיף בקשת רחבה של תחומי עיסוק תוך הכרה של השוק הרלוונטי והבנת צרכי הלקוח. 

 

 

מה חדש

 

האם רשויות מקומיות רשאיות לבצע גביה באמצעות החברות הפרטיות
עו"ד לינוי ג'ובני | סוגיית חוקיות מתכונת זו נידונה לא אחת בפני בית המשפט העליון ובשנת 2000 אף הוגשה עתירה לבג"ץ נגדה. בעקבות הגשת העתירה פורסם נוהל מאת משרד הפנים אשר הסדיר את העסקת חברות הגביה הפרטיות על ידי הרשויות וכן גובש תזכיר הצעת חוק בנושא הסדרת המתכונת. נוכח אלו, קבע בית המשפט העליון כי כעת ובשלב זה העתירה מוצתה.  

 

מה דינה של הצעה שהוגשה לתיבת המכרזים הלא נכונה?
עו"ד נטע שדה | עדכוני פסיקה בתחום הגשת מכרזים. ועדת המכרזים החליטה להכשיר הצעה למרות שהוגשה בתיבה הלא נכונה, אך בית המשפט בת.א. 3511-09-21 קבע כי יש לפסול את החלטת ועדת המכרזים, והסתמך בפסק הדין שלו על תקנה 20(ב) לתקנות חובת המכרזים התשנ״ג-1993, אשר קובעת כי ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיב המכרז במועד האחרון להגשת הצעות.

 

בתקשורת

 

צעד חריג
באופן חריג אישר ביהמ"ש בנייה על קרקע במחלוקת בבקשה שהוגשה לבית המשפט, באמצעות עורכי הדין שחר בן עמי  ודור יורוביץ נווה. בימ"ש השלום בנתניה אישר לאחד מבעלי קרקע בתחום המועצה המקומית זמר בצפון־מזרח השרון לממש בנייה, שיחוייב להרוס אם בתום הדיון ייקבע שאין לו זכויות במגרש.

 

דירוגים

 

 

נשמח להכיר אותך טוב יותר....

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק