עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 873

 

בית-הדין הארצי

ערכאת הערעור לא תתערב בפסיקת הוצאות ביניים
 סימליות בתביעות עובדים לזכויות סוציאליות 

 

בית הדין הארצי דחה את ערעורו של מעסיק לאחר ארבע שנות התדיינות, על פסיקת הוצאות סמליות נגד קבוצת עובדים, לאחר שבהליך ביניים, התקבלה בקשתם למחוק את תביעותיהם השגויות ובטרם התבררו תביעותיהם החדשות לזכויות סוציאליות שונות.

נפסק כי נקודת המוצא היא, כי יש לחייב את בעל הדין "המפסיד" בהוצאות הצד שכנגד מהנימוקים של מניעת חסרון כיס לצד הזוכה ותמרוץ הצדדים להתדיינות יעילה. יחד עם זאת, נקבע כי במיוחד בבית הדין לעבודה בתפקידו החברתי, המדיניות השיפוטית היא להימנע מלנקוט גישה שתרתיע עובדים מוחלשים, אשר להם טענות מוצדקות, מלהגיש תביעות בגלל פסיקת הוצאות גבוהות נגדם, אף אם ניהול ההליכים שנקטו היה לקוי.

בית הדין קבע כי שני הצדדים לא פעלו כנדרש על מנת לייעל את ההליכים והתנהלותם תילקח בחשבון עם סיום ההליכים בתביעות החדשות, בשלב פסיקת ההוצאות.

נפסק כי מדובר בפסיקת הוצאות סמליות בהליך ביניים (2,500 ₪ ו-1,500 ₪), אך משאין מדובר בפסק דין המסיים את ההליך מהותית, יש מקום להותיר לערכאה הדיונית את ההכרעה הסופית בשאלת החיוב בהוצאות.

 

 

 

בית-הדין האזורי

נדחתה תביעת בעל מניות בחברה להכיר בקיום
 יחסי עבודה במקביל למעמדו כבעל מניות

 

בית הדין האזורי דחה תביעה של בעל מניות להכיר ביחסי עובד-מעסיק בינו לבין חברה ובזכויות עבודה שונות הנגזרות מכך.

בית הדין פסק כי התובע לא הרים את נטל ההוכחה להתקיימות יחסי עובד-מעסיק בינו לבין החברה, וקבע כי פעילותו בחברה, מקורה בהיותו בעל מניות בה. נפסק כי למרות שהכלל המשפטי קובע כי אין מניעה שבעל מניות בחברה ישמש במקביל גם כעובד שלה, נקודת המוצא היא כי היחסים בין בעלי מניות לבין החברה אינם יחסי עובד-מעסיק ונטל ההוכחה לשכנע אחרת מוטל על הטוען. הטענה כי התובע ביצע פעילות עבור החברה, כשלעצמה, אינה מביאה לתוצאה לפיה התקיימו יחסי עובד-מעסיק.

בית הדין ציין בנימוקיו לדחייה את השיהוי הרב בטענות התובע, שהועלו רק לאחר שהיחסים העסקיים בינו לבין בעל המניות האחר עלו על שרטון; את העובדה כי היחסים בין הצדדים נעדרים סממנים המעידים על יחסי עבודה; את העדר ההפרדה בפעילותו כבעל מניות וכעובד. נפסק כי התובע נהג כמנהג בעלים בחברה, עבד בשעות לא מוגדרות, משך כספים בדרך לא נאותה, ומבלי שהתבצע פיקוח על פעילותו.

נקבע כי הסכם עבודה מעצם טיבו וטבעו מושתת על שני אדנים - עבודתו של העובד והשכר שהוא מקבל תמורתה. הסכם לפיו משולם שכר רק מכח מעמדו של דירקטור או בעל מניות, אינו בגדר הסכם עבודה. נכון יותר לראות את היחסים בין הצדדים כשותפות, ואת התמורה שקיבל התובע ככזאת שניתנה לו בגין השותפות.

 

 

 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית, המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע זה כדי להוות ייעוץ משפטי. 

 

שם המוצר
 
שם המוצר
 
שם המוצר

 

חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק