עדכון בתחום דיני עבודה

 

תיקון חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - תזכורת ודגשים 

לקוחות יקרים,

בהמשך למזכרים קודמים של מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן במשרדנו, נבקש להזכירכם כי הדוחות הראשונים שיש להכין על-פי תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובדת, תשנ"ו-1996 ("חוק שכר שווה") בגין שנת 2021 צריכים להתפרסם עד ליום 1 ביוני 2022. כזכור, התיקון האמור חל על כל מעסיק אשר מעסיק יותר מ-518 עובדים וכן על כל גוף (גם אם הוא מעסיק פחות מ-518 עובדים) שמוטלת עליו חובה לפי חיקוק המנוי בתוספת הראשונה לחוק שכר שווה לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה, לרבות חברות ציבוריות וחברות אגרות חוב פרטיות, אשר נדרשות לדווח אודות תגמול נושאי המשרה הבכירה בהן לפי תקנה 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. על-פי התיקון האמור, כל מעסיק יידרש לערוך אחת לשנה דוח פנימי, הכולל פילוח של העובדים לקבוצות, תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים. בנוסף, יידרש המעסיק למסור הודעות פרטניות לעובדים וכן לפרסם אחת לשנה דוח פומבי, וזאת בהתבסס על נתוני הדוח הפנימי.
לפרטים אודות התיקון לחוק שכר שווה, דגשים עיקריים וכן טמפלטים לדוגמה של דוח פנימי, הודעה לעובד ודוח פומבי ראה המזכר המלא המצורף.

 

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או לעורכי הדין אסף ברנזון או עופר רביד, ראשי מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן במשרדנו:

 

עופר רביד | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 
הדר ציקינובסקי שהרבני | שותפה, מחלקת תאגידים ושוק הון

 

 

המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד, במטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו להוות תחליף לייעוץ המשפטי הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר זה או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה.

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק