עדכון פסיקה שבועי - גיליון מס' 869

 

בית-הדין האזורי

עובד שהפתיע את מעסיקו בתובענה ייצוגית
 ללא מתן הזדמנות לתיקון הליקויים פוטר מחמת משבר אמון 

 

בית הדין האזורי דחה ברובה את עתירתו של עורך דין אשר הועסק כעוזר משפטי במערכת בתי המשפט כשלוש שנים, ופוטר על רקע משבר אמון. נפסק כי מהראיות עולה כי בין הצדדים התגלע משבר אמון חמור, לאחר שהתובע הגיש כנגד המדינה בקשה לאישור תובענה ייצוגית במיליארדי שקלים וזאת מבלי שניסה להביא לידיעתה את הליקויים הנטענים במערכת נט המשפט, או לתת לה הזדמנות לתקנם. נקבע כי התנהלות זו של העובד, הביאה למשבר אמון המהווה עילה לגיטימית לפיטוריו. עוד נפסק כי השתהות התובע בהגשת התביעה בחלוף שבע שנים, מעידה על המתנה מתוכננת של התובע אשר היטיבה עמו בכך שנגרם למדינה הנתבעת נזק ראייתי.

יחד עם זאת, נקבע כי נפל פגם בהליך השימוע מאחר שהעובד פוטר כמעט לאלתר בניגוד לאמור במכתב הזימון לשימוע שהעסקתו תסתיים בסיומו הצפוי של החוזה, כעבור כחודש ימים בלבד. נקבע כי הליך השימוע היה מתייתר, לו המדינה הייתה מאפשרת לתובע לסיים את תקופת החוזה.

לאחר איזון השיקולים של פיטורי התובע הלגיטימיים והפגם בהליך השימוע, נפסק לתובע פיצוי ממוני של כארבעה חודשי העסקה בסך של 29,425₪ ופיצוי לא ממוני בגין עוגמת נפש בסך 20,000₪. לא נפסקו הוצאות.   
                                                                                                                          
בית הדין דחה את בקשת התובע לאיסור פרסום זהותו. נקבע כי דברי החקיקה המתייחסים לאופן ניהול ההליך המשפטי בדלתיים פתוחות או סגורות, אינם כוללים כל הוראה המאפשרת פגיעה בעיקרון פומביות הדיון.


 

 

בית-הדין האזורי

אושרו פיטורים בתום לב של עובדים עם מוגבלויות 
במסגרת הליכי צמצום והתייעלות אמיתית

 

בית הדין האזורי דחה את תביעתם של שני עובדים בעלי מוגבלויות בחברת טבע, שעתרו כנגד פיטוריהם לפי חוק שווין הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות.

בית הדין פסק כי סיבת הפיטורים מקורה בהליכי צמצום והתייעלות לאחר שתפקידי התובעים התייתרו ולא מחמת מוגבלותם. נקבע כי מהראיות עולה שמדובר במצב אמיתי של משבר פיננסי, אשר הוביל, בהסכמת הוועד, לצעדי התייעלות, לרבות ביטול משרות לא הכרחיות. נפסק כי לא מדובר בפעולות שכוונו מראש כלפי התובעים, ושאין חשש כי המוגבלות של כל אחד מהם, היוותה את הסיבה לפיטוריו.

נקבע כי על מעסיק חלה חובה אקטיבית לעשות מאמץ אמיתי סביר לערוך לעובד בעל מוגבלויות התאמה באמצעות תפקיד חלופי התואם את מוגבלותו, אך זאת בכפוף לכך שהתפקיד תואם את כישוריו ויכולותיו של העובד המוגבל, כמו גם את צרכיו ואפשרויותיו של המעסיק. אין על המעסיק חובה ליצור עבור העובד המוגבל תפקיד שאינו נדרש.

נפסק כי המעסיקה פעלה בתום לב ובנפש חפצה לאורך כל הליך הפיטורים הקונקרטי. היא ערכה שימוע לתובעים, פעלה כנדרש בהסכם הקיבוצי והתאמצה למצוא לנתבעים תפקיד מתאים אחר, לפנים משורת הדין, גם לאחר סיום העסקתם, תוך התייעצות עם עובדת סוציאלית ועם הממונה המפעלי לנושא המוגבלויות. לפיכך המעסיקה עמדה בנטל ההוכחה המיוחד החל עליה על-פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

 

 

 

לפסיקה המלאה ניתן ללחוץ על הלינק או לפנות לאתר www.nevo.co.il  או לאתר www.court.gov.il 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית, המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע זה כדי להוות ייעוץ משפטי. 

 

שם המוצר
 
שם המוצר
 
שם המוצר

 

חיים ברנזון | שותף בכיר במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן
 
אסף ברנזון | ראש מחלקת דיני עבודה ורילוקיישן (משותף)
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עידכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק