עדכון בנוגע לחוק שירות מידע פיננסי

 

רשות ניירות ערך החלה לקבל בקשות 
לרישיונות למתן שירות מידע פיננסי 

חוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021, הקים את התשתית החוקית בישראל לשירותי מידע פיננסי בשיטת open finance. במערכת כזו נדרשים המוסדות הפיננסיים "לפתוח" במערכות המידע שלהם ממשק, אשר אליו רשאים להתחבר מי שיחזיקו ברישיון לעסוק במידע פיננסי. הממשק מאפשר לבעלי הרישיונות לגשת, בזמן אמת, למידע אודות חשבונותיהם של אותם לקוחות של המוסד הפיננסי אשר מבקשים לקבל שירות גם מבעל הרישיון שניגש למידע. שימושים נפוצים שכבר קיימים בעולם כוללים אפליקציות המאפשרות ללקוח לנהל באופן מרוכז את פעילותו במספר חשבונות בנק, בחברת כרטיסי אשראי וכיו"ב. כמו כן, הממשקים מאפשרים למוסדות פיננסיים לגשת בעצמם למידע על אודות לקוחותיהם במוסד פיננסי אחר (ככל שניתן להם אישור לכך מהלקוח).

החוק יכנס לתוקף בהדרגה: במהלך השנים הקרובות, עוד ועוד סוגים של מוסדות פיננסיים ישראליים יידרשו בהדרגה לפתוח ממשקים כאמור ביחס לסוגי מידע וסוגי לקוחות שונים. הממשקים הראשונים ייפתחו לכל בעל רישיון בסוף אוקטובר 2022 - אלו הם ממשקים לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי אשר יכללו מידע על תנועות ויתרות בחשבונות בנק פרטיים (הם זמינים כבר כיום בין הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לבין עצמם). ניתן למצוא כאן, טבלה אשר מפרטת את המועדים בהם יפתחו בהדרגה, עד מאי 2024, הממשקים השונים של הבנקים, חברות כרטיסי האשראי, בעלי רישיון לשירותי פיקדון ואשראי, מבטחים, קופות גמל, בעלי רישיון למתן אשראי ובעלי רישיון להפעלת מערכת לתיווך אשראי.

רשות ניירות ערך הוסמכה כמאסדר הפעילות של בעלי רישיונות מידע פיננסי, וארבעה חודשים בלבד לאחר שנחקק החוק  היא פרסמה נוהל מפורט בדבר אופן בקשת רישיון, העלתה לאתר טפסים להגשת הבקשה, ופתחה את האפשרות להגיש בקשות לרישיון. כצפוי, הליך קבלת הרישיון אינו פשוט; מבקש הרישיון נדרש להגיש תוכנית עסקית, מדיניות ניהול סיכונים, להציג ביטוח מתאים ועוד. בפרט ניתן דגש להצגה מפורטת של אמצעים לאבטחת המידע ולהגנת הפרטיות.

מלבד נוהל בקשת הרישיון, הרשות פרסמה טיוטות להוראות חשובות נוספות בדבר אופן התנהלותם של נותני שירותי המידע הפיננסי המורשים העתידיים. הרשות פרסמה טיוטה שתסדיר כללים להעברת מידע מספק שירות מידע פיננסי לגורם אחר; לפי החוק, נותן שירות המידע הפיננסי יכול להעביר מידע לבעל רישיון אחר, לגוף פיננסי מורשה כלשהו, או לרואה חשבון או ליועץ מס (שהם יועצים להם מתיר החוק העברת מידע פיננסי מהממשקים). טיוטה חשובה נוספת עוסקת במצב בו נותן שירות מידע פיננסי מקבל תמורה מגורם אחר, כלומר כאשר נותן שירות המידע הפיננסי מקבל מגוף פיננסי עמלה בגין הפניית לקוחות לקבלת שירות מהגוף הפיננסי (לדוגמה אפליקציה להשוואת עלויות של הלוואות במסגרתה מופנים צרכנים לנטילת הלוואה מגוף פיננסי, שמשלם עמלה למפעילי האפליקציה).

תהליכי אסדרה חשובים אלה יצרו תשתית לפיתוח תחרות בשירותים הפיננסיים בישראל ולשירותים מגוונים של חברות פינטק אשר כבר זמינים במדינות מפותחות לא מעטות וכעת גם הלקוח הישראלי כבר יכול להתחיל לצפות להם. יצוין כי נוהל בקשת הרישיון כולל גם הוראות הנוגעות לבקשת רישיון מצד חברה זרה שפועלת תחת רישיון ורגולציה באירופה. בהתאם לחוק, חברה כזו יכולה להיות זכאית למספר פטורים ולעבור הליך רישוי פשוט יותר בישראל.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נוספת.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. 

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
אמיר ונג | ראש תחום תחרות ורגולציה במחלקת תעשייה ורגולציה
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק