עדכון חדלות פירעון

 

עדכון בעניין הארכת תוקף ההקלות וההגנות להסדרי חוב 

לקוחות נכבדים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום 14.3.2022 האריך שר המשפטים את תוקפה של הוראת השעה שנקבעה בתיקון מספר 4 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018, בשישה חודשים נוספים וזאת עד ליום 17.09.2022.

מטרות התיקון הינן מתן הקלות והגנות כסיוע בעקבות המשבר שיצר נגיף הקורונה, לחברות אשר נדרשות לגיבוש הסדר חוב על מנת לשקם את פעילותן. לאחרונה, אף הורחבה בפסיקה החלת התיקון גם על תאגידים ויחידים שנקלעו לקשיים תזרימיים שלא בעקבות התפרצות הנגיף.

ההליך לפי תיקון מספר 4 מאפשר לפנות לבית המשפט בבקשה לעיכוב הליכים משפטיים והליכי גבייה, זאת לצורך גיבוש הסדר חוב עם נושי החברה או נושי היחיד, שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים וללא מינוי נאמן הנוטל נוטל את סמכויות החברה, כך שהסמכויות נותרות בידי מנהליה.

משמעות הדבר הינה כי חברה או אדם פרטי אשר נקלעו לקשיים תזרימיים וכתוצאה מכך חבים כלפי צדדים שלישיים, יכולים לפרוע חובותיהם מבלי להיקלע לצו פתיחת הליכים (מה שהיה ידוע בעבר כ"צו פירוק" לחברה או "צו פשיטת רגל" לאדם פרטי). 
תנאי לאמור, במקרה של חברה הוא כי עליה להיות פעילה ובעלת יכולת פוטנציאלית לשיקומה.
במקרה זה בו ניתן צו עיכוב הליכים, ניתן לבקש גם עיכוב הליכים כלפי מנהלי החברה והערבים לחובותיה, כך שהנושים לא יפתחו נגדם בהליכים.

הליך ההסדר לפי תיקון מספר 4 לחוק יאפשר לחברה לגבש הסדר בצורה מהירה, תחת הגנות בית המשפט ובפיקוח מנהל הסדר ולא נאמן לנכסיה, ויאפשר שיקום מהיר ומיטבי, מקום בו יש פוטנציאל שיקומי לחברה.

אותו הדין חל גם לגבי אדם פרטי, עת הוא מבקש להגיע להסדר עם נושיו בהליך לפי תיקון מספר 4. האדם יכול להמשיך לעבוד ולפעול כפי שהיה עד שנכנס להליך זה, תוך שהוא משלם תשלום בהתאם להוראות ההסדר, אשר מחולק בין כלל נושיו.

הליך זה הינו בעל יתרונות רבים וטובים על פני הליכי חדלות פירעון קלאסיים, ממספר טעמים, ביניהם המשך יחסי עבודה ויחסים כלכליים עם הנושים ודירוג אשראי טוב יותר.

הניסיון מלמד כי אין צורך להמתין ולהפעיל את החברה בקשיים עד אשר לא ניתן יהיה לשקמה, אלא ניתן ואף רצוי, לפעול להבראתה תוך המשך הפעלתה על-ידי מנהליה במסגרת הסדר חוב אחד בינה לבין כלל נושיה ולעשות שימוש בכלים שהתיקון מאפשר לטובת החברה, מנהליה ונושיה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין זה.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
אשר (אשי) אנגלמן | ראש תחום הבראת חברות וחדלות פירעון
 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק