מזכר ביטוח וניהול סיכונים - גולדפרב זליגמן

 

לקוחות יקרים, 
בשנים האחרונות, נאלצו חברות רבות להתמודד עם צמצום בתנאי ובהיקף הכיסוי בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, זאת בנוסף לעלייה מהותית בפרמיות והרחבת ההשתתפות העצמית בפוליסות. מגמה זו, השפיעה על יכולתן של חברות לרכוש ביטוח מיטבי ולשמר את היקף הכיסוי הביטוחי לנושאי המשרה והדירקטורים.
לאחרונה, ניתן לזהות בשוק הביטוח הגלובלי את תחילתה של מגמת התייצבות ושיפור בתנאי ובהיקף הכיסוי הביטוחי, לרבות קיטון בשיעור עליית הפרמיות ובגובה ההשתתפות העצמית בפוליסות.
במזכר זה נדון בגורמים העיקריים  לשינוי המגמה, נרחיב לגבי מגמות עכשוויות המשפיעות על הסיכון לנושאי המשרה והדירקטורים, ונפרט המלצות אשר יסייעו לדירקטוריון ולהנהלת החברה לרכוש את ביטוח נושאי המשרה והדירקטורים באופן מיטבי.

 

 
 

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
דפנה לוטן מדוויר | שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים, מחלקת חברות, מימון ותשתיות
 

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית, המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע זה כדי להוות ייעוץ משפטי. 

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק