מזכר שוק ההון - גולדפרב זליגמן

 

פרסום חדש של רשות ניירות ערך 
 נאותות בחינת הנחת העסק החי ואיכות הגילוי בקשר למצב הפיננסי 

 

לקוחות יקרים, 
נבקש לעדכנכם אודות דוח ממצאים שפרסמה אתמול (23.2.2022) רשות ניירות ערך בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי שבוצעה על-ידי תאגידים מדווחים ורואי חשבון מבקרים ואיכות הגילוי בקשר למצב הפיננסי.
דוח הממצאים מרכז מספר עמדות שהתקבלו על-ידי רשות ניירות ערך בשנתיים האחרונות בקשר לבחינת הנחת העסק החי, בין היתר על רקע השלכות משבר הקורונה על התאגידים ולאור הגידול הניכר בהנפקות ראשוניות (IPO) של חברות היי טק. בהקשר זה, סגל הרשות בוחן את שיקולי הדעת שהופעלו על-ידי התאגידים המדווחים בקשר עם הערכת מצבם הפיננסי והתקיימות הנחת העסקי החי וכן במקרים המתאימים, את הבחינה שבוצעה על-ידי רואי החשבון המבקרים בנושא הנחת העסק החי.

 

 
 

 

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או ל:

 

 
גור נאבל | שותף וראש תחום שוק הון
הדר ציקינובסקי שהרבני |  שותפה, מחלקת תאגידים ושוק הון
 

 

 

המידע הכלול במזכר זה נמסר בתמצית ולמטרות אינפורמטיביות בלבד, במטרה להפנות את תשומת הלב לקיומו של עדכון בנושא מסוים, ואין בו להוות תחליף לייעוץ המשפטי הנדרש בכל מקרה לגופו. אין המשרד מתחייב לעדכן את האמור במזכר זה או את המכותבים אליו בשינויים במצב הנורמטיבי, החוקי או אחר שיש לו השלכה על האמור במזכר זה. בכל שאלה או צורך בהבהרה בקשר עם העניינים המפורטים במזכר זה, ניתן לפנות לאנשי הקשר שלכם במשרדנו או לעו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 052-4000322 / 03-6089802, או לעו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, שותפה, בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון 050-7452951 / 03-6089332.

 

 

להצטרפות לרשימת הדיוור לקבלת עדכונים ומידע על אירועים - לחצ/י כאן

 

עורכי דין  |  תחומי עיסוק  |   אודות  |  תהיו בקשר 
גולדפרב זליגמן ושות׳ | מגדל אמפא, רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 6789141, ישראל
Mittelstrasse 14, 8008 Zurich, Switzerland

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק