Accessibility

ניוזלטר פברואר 2022

 

 

יוזמות לשינוי הוראה - תשפ"ב, סמסטר ב'
האוניברסיטה מבקשת לעודד ולתמוך בחברי.ות הסגל בשיפור וחידוש של תהליכי ההוראה והלמידה לתמיכה במימון פתרונות פדגוגיים חדשניים ולרכישת אמצעי הוראה מבוססי טכנולוגיה. את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 1.3.22. צוות היחידה יבחר את ההצעות שיזכו לתמיכה, בהתאם לרלוונטיות ואילוצים תקציביים"

 

סרטון "סליחה על השאלה"
מספר חברי.ות סגל שזכו בפרס על חדשנות בהוראה בשנת תשפ"א, הצטלמו לסרטון בסגנון "סליחה על השאלה" ושיתפו מהחוויה שלהם בשינוי ההוראה שבוצע בקורס.  
בהזדמנות זו נרצה לומר להם תודה רבה!  

 

wooclap
מעוניינ.ת להפוך את הסטודנטים.יות למעורבים.ות יותר בשיעור? Wooclap מאפשר כל זאת ועוד.  הכלי מתאים למגוון מודלים של הוראה ולמידה והוא מאפשר ליצור מגוון פעילויות כמו סקרים, שאלות רב ברירה, שאלות פתוחות (את השאלות ניתן להטמיע במצגת).   היתרון המרכזי של Wooclap על פני כלים אחרים הוא האינטגרציה עם מערכת ה-Moodle. ניתן לייצר פעילויות (סקרים, בחנים, שאלונים) ישירות מאתר הקורס ולייבא את הציונים מ-Wooclap לאתר הקורס ב-Moodle  .  
איך להתחיל? להירשם לתכנית המוסדית עם האימייל האוניברסיטאי בקישור הבא (להקפיד להירשם עם האימייל שמוגדר במערכת המודל). ליצור פעילויות ישירות מתוך אתר הקורס במוודל בהתאם   להנחיות.  

 

Perusall
כלי לקריאה שיתופית של מאמרים וספרים, ולצפייה שיתופית בסרטוני וידאו.
הכלי מאפשר כתיבת הערות, הצגת שאלות, וניהול דיונים על גבי טקסטים ועל גבי סרטונים.
קריאה וצפייה פאסיביים הופכים לתהליכי למידה פעילים, במהלכם גדלה מעורבות הלומדים.ות, וחווית הלמידה משתפרת. מדריכים כתובים לשימושכםן ניתן למצוא 
באתר ההדרכה.
 
Perusall מקיימים סדרת וובינרים במהלך פברואר - מרץ, 2022

 

מרצים מספרים
ד"ר איריס טבק מהמחלקה לחינוך הובילה סדנה מרתקת בנושא "פעילות יש, למידה אין". הוצגו מספר תובנות העולות ממחקרים במדעי הלמידה, והוצפו מתחים בין המלצות ממדעי הלמידה לבין טכניקות פופולריות.

 

סדנאות העשרה ופורום הוראה לשנת תשפ"ב
מוזמנים.ות להשתתף בסדנאות ובמפגשים שיוזמת היחידה. המפגשים הקרובים יעסקו הערכה חלופית, בדיקת הבנה ומעורבות, שילוב סרטוני הסבר ללימוד מיומנויות, יישומי power point ועוד.
לא הספקתם להירשם? תוכלו לצפות בהקלטות  של הדרכות וסדנאות במגוון נושאים.

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק